Oslo domkirke

Oslo Domkirke – et hellig rom midt i byen.                                            Plassert på Stortorvet er Domkirken åpen for byen og mennesker i alt sitt mangfold. Her er den et helligsted som kan romme det største og det minste. Fra det høytidelige til det hverdagslige. Oslo domkirke samler byen og hele landet når vi trenger noe som er større enn oss selv. Den er kirke for Kongehuset, for Storting og Regjering.                                                                                                    Domkirken skal være med å bidra til kjærlighet, fellesskap, undring og åpenhet i byen vår. Daglig er dørene åpen for alle som søker seg hit. Gjennom året holdes gudstjenester og arrangementer som konserter, seminar, foredrag og omvisninger. I åpen kirke kan den besøkende tenne lys og gjøre avtale for samtale.                                  Spennet i Oslo er også spennet i vår virksomhet og våre gjerninger. I alt vi er og gjør vil vi bidra til mer himmel i Oslo.