Kontaktinformasjon Oslo domkirke

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post.domkirken.oslo@kirken.no eller på tlf. 23 62 90 10. Kontoret vårt i brannvakten i kirkeristen er stengt for renovering. Kontorplassene er derfor flyttet ned i Oslo domkirkes krypt og til et eget kontor i Storgata. Se kontaktinfo nederst på siden. Foto av ansatte: Ellen Lande Gossner og Maria Halldén.