Musikken i Oslo domkirke

Oslo domkirke har et utstrakt og mangfoldig musikkliv, med stort spenn. Hovedfokuset er å berike gudstjenestene med musikk gjennom hele kirkeåret, men også kirkemusikalske oppførelser, korkonserter, orgelkonserter, klaver, klokkespill og andre kulturelle uttrykk som er spydspissen i Domkirkens kulturprogram. I Oslo domkirke skal publikum kunne oppleve kunstmusikk, kontemporær musikk og musikk fra alle tidsepoker, men med hovedvekt på den klassiske kirkemusikken.