Gudstjenestene i Oslo domkirke

Oslo domkirke har et rikt gudstjenesteliv: Søndager kl. 11.00 er det høymesse. Onsdager kl. 12.00 er det Onsdagsmesse med orgelresitasjon og fredager kl. 17.00 er det Fredagsmesse, Evensong eller Vesper. I tillegg kommer hverdagsgudstjenestene ved sølvalteret på de andre hverdagene: Mandager og tirsdager kl. 12.00 er det hverdagsbønn og torsdager kl. 12.00 er det hverdagsmesse med nattverd.