Ny kirkelig organisering

Ny organisering av Den norske kirke

Kirkemøtet 2022: Samlet og samordnet ledelse

26. september 2022 var Kirkemøtet samlet i Trondheim. De gjorde vedtak i saken om ny kirkelig organisering. Det ble vedtatt en rekke modelluavhengige elementer, for eksempel at tilsetting skal skje i partssammensatt utvalg og at biskopens tilsyn skal styrkes. Les mer om vedtaket i denne artikkelen.

Kirkelig organisering har vært tema på allmøte for alle ansatte i Den norske kirke. Det gir god informasjon om vedtaket og prosessen videre så langt. Se møtene i opptak:

Denne siden vil bli oppdatert i løpet av høsten 2022. Her vil du finne informasjon og ressurser knyttet til vedtaket som er gjort og veien videre.