Fremdriftsplan

Endringene i forholdet mellom staten og Den norske kirke har i lang tid vært gjennomført skrittvis. Kirkerådet vil fortsette denne måten å organisere og gjennomføre endringer på, og vedtok på sitt møte i desember å legge opp til en videre skrittvis behandling av ny organisering på kirkemøtene i 2023, 2024 og 2025.

Kirkerådet har lagt en overordnet plan for det videre arbeidet med å følge opp Kirkemøtets vedtak om kirkelig organisering i 2022. Utgangspunktet for vedtaket er organisering av arbeidsgiveransvar, men det favner vesentlig videre. Det betyr også at oppfølgingsarbeidet legges opp bredt.

Arbeidet deles inn i tre hovedløp, som på flere områder må sees i sammenheng, og som gjensidig vil påvirke utviklingsarbeidet og opplevelsen av sammenheng i trossamfunnet:

  1. Utredning av regelverk og ordninger
  2. Felles utviklingstiltak
  3. Organisasjonskultur, samarbeid og involvering

I praksis vil det ikke være mulig å utrede fullstendige regelverksforslag som dekker Kirkemøtets prinsippvedtak, som kan behandles på Kirkemøtet i august 2023. Vedtaket krever videre utredning og konkretisering på mange punkter, det krever høring og involvering.

Kirkerådet ser for seg at behandlingen av nytt regelverk i all hovedsak må skje på Kirkemøtet i 2025. Da vil regelverk i utgangspunktet kunne tre i kraft fra 2026. Både i 2023 og 2024 skal Kirkemøtet likevel behandle spørsmål om kirkelig organisering.

Kirkemøtet 2023 vil legge rammer for den videre framdriften og dessuten gå et skritt videre og legge innholdsmessige føringer for det videre arbeidet med regelverk om for eksempel biskopens tilsyn og ledelse og om daglig ledelse. Den interne utredningen av disse spørsmålene er i gang. Selv om det ikke er rom for formell høring før behandling i 2023, vil det skje en prosess med samrådsmøter i alle bispedømmer, der bispedømmerådene sammen med ledere av menighetsråd og fellesråd drøfter spørsmålsstillinger knyttet til disse emnene. Samrådene vil skje i to omganger, før og etter behandling i Kirkerådet i mai 2023. Kirkemøtet 2023 vil da kunne forankre retningsvalget fra 2022, sikre progresjon og gi rammer for det videre utrednings- og innføringsarbeidet.

Kirkemøtet 2024 vil på tilsvarende måte behandle og gi føringer for det videre regelverksarbeidet om menighetsrådets rolle, bispedømmerådets rolle og folkevalgte organers og deres lederes ansvar og rammevilkår. 

Det er utarbeidet en foreløpig skisse til overordnet plan for det videre arbeidet. Den skal gi oversikt og forutsigbarhet, blant annet slik at ulike temaer kan plasseres i forhold til hverandre, og at konsekvenser at vedtak kan tydeliggjøres. Samtidig må en slik plan kunne justeres underveis dersom det oppstår behov for det.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"