På vei mot ny kirkeordning

En ny kirkeordning har vært planlagt siden 2008, da kirkeforliket ble inngått på Stortinget. Les om bakgrunnen for prosessen med ny kirkeordning og viktige vedtak som legger rammer for kirkens organisering.

Foto: Bo Mathisen

Kirkemøtet 2022 gjorde prinsippvedtak om kirkens organisering: Samlet og samordnet ledelse. Denne siden vil bli oppdatert. Les mer om status i arbeidet på kirken.no/kirkeligorganisering.

 


 

Våren 2012 skjedde det historiske endringer i Grunnloven i tråd med kirkeforliket mellom stortingspartiene i 2008. Våren 2016 ble kirkeloven endret slik at Den norske kirke fra 1. januar 2017 opptrer som nasjonalt rettssubjekt. I april 2020 vedtok Stortinget en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Fra 1. januar 2021 oppheves kirkeloven og blir erstattet av den nye trossamfunnsloven og av kirkeordning for Den norske kirke som ble vedtatt av Kirkemøtet i 2019. I september 2022 vedtok Kirkemøtet prinsipp for ny organiering. 

 


Kirkemøtet 2023
Organiseringsarbeidet - veien videre

 

Kirkemøtet 2022
Prinsippvedtak om ny orgnaisering av Den norske kirke. Les mer her

 

Prosjekt kirkelig organisering - 2020
Et prosjekt i regi av Kirkerådet.
Følg arbeidet i hovedutvalg og fire arbeidsgrupper her.

 

Stortinget 2020
Stortinget vedtok 14. og 17. april 2020 ny Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 

 

Kirkemøtet 2019
Med bakgrunn i høringen 2018 vurderte Kirkerådet alle bestemmelsene i kirkeordningen på nytt, og la disse fram til vedtak på Kirkemøtet 2019. Se den vedtatte kirkeordningen her:
Kirkeordning for Den norske kirke

 

Kirkerådet september 2018
Kirkerådet sendte i slutten av september et forslag til helhetlig kirkeordning ut på høring.
 

Kirkemøtet 2018 (Trondheim 11.-16. april)
KM 10/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og livssynssamfunn
Vedlegg: Utfyllende saksutredning - dokument B
Vedlegg: Høringsdokument til Kirkemøtet - KUD 15. februar 2018
Vedlegg: Høringsbrev fra KUD 14. februar 2018
Vedlegg: Høringsnotat 25. september 2017
Vedlegg: Kirkerådets høringsuttalelse 12. desember 2017

Kirkerådet vedtok 7.-8. desember 2017 sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Les høringsuttalelsen her

Nye rammer for tros- og livssynssamfunn Høring om ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn - 28. september - 31. desember 2017.

Tar det flerreligiøse Norge på alvor (kirken.no 28. september 2017)

Stortinget 10. mai 2016
Et vedtak for historiebøkene

Innstilling fra Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 3. mai 2016
Om Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) Innst. 256 L (2015-2016) til Prop. 55 L (2015–2016)

Kulturdepartementet 5. februar 2016
Prop. 55 L (2015–2016) Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Kirkerådet desember 2015
Saksdokument: Oppsummering av høringen Veivalg for fremtidig kirkeordning

Fra Kirkemøtet 2015
Saksdokumentet til sak KM 10/15
Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring
- Kulturdepartementets gjennomgang av høringen 2014 
Komitemerknader og Kirkemøtets vedtak

Saksdokumentet til sak KM 11/15
Det framtidige behovet for lovgiving om Den norske kirke – Stortingets  rolle i kirkestyret
- Vedlegg - lovtekster
Komitemerknader og Kirkemøtets vedtak

 

Veivalg for fremtidig kirkeordning
Kirkerådets høring våren 2015

 

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 
Kulturdepartements høring høsten 2014

 

Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkens ordning

Rapport fra IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) til Kulturdepartementet - 23. april 2014. (pdf)

 

Vedtak fra Kirkemøtet 2014:

Vedtak fra Kirkemøtet 2013:

Fra møte i Kirkerådet 31. januar - 1. februar 2013

 

Kirkeordning etter 2013  -  refleksjonsprosess / høring

Høsten 2012 ble det gjennomført en omfattende høring blant menighetsråd og kirkelige fellesråd på bakgrunn av refleksjonsdokumentet   "Kirkeordning etter 2013"    -   "Kyrkjeordning etter 2013" 

 

Se Kulturdepartementets "Saksgang: Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat"

 

Viktig bakgrunnsstoff:

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"