Organiseringsarbeidet – veien videre

På Kirkemøtet i Trondheim i begynnelsen av august ble saken om kirkelig organisering behandlet.

Illustrasjonsfoto: Kirkemøtet 2023 - Manuell votering

Modellen for organisering av arbeidsgiveransvar som ble vedtatt på Kirkemøtet i -22, bygget på delegering av arbeidsgiveroppgaver. Denne modellen  ble lagt til side. I stedet vedtok Kirkemøtet at dagens arbeidsgiverorganisering skal videreutvikles. Videreutviklingen skal blant annet skje gjennom fellestjenester, kulturbygging og ved utøvelse av samledelse. Saksdokumentene kan leses her.

Hva betyr dette vedtaket, kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen?

Man kan si at Kirkemøtet tok et skritt tilbake, og det tenker mange at var fornuftig. Vedtaket er på mange vis mer åpent enn vedtaket fra 2022, med et større handlingsrom. Det er nå større vekt på lokal utvikling. Samtidig er det også mye fra -22 som står ved lag. Det er altså ikke slutt nå – endring er den nye normalen. Vi skal jobbe videre med de strukturene vi har, samtidig som vi ser at alt som skjer rundt oss i samfunnet og i verden påvirker oss som kirke. Også måten vi er organisert på og måten vi samhandler på.

Hvordan?

Vi har i stadig større grad behov for å tenke både lokalt og nasjonalt samtidig, dersom vi skal være synlige som kirke i samfunnet. Vi som jobber nasjonalt, ønsker mest av alt å bidra til at jobben som gjøres lokalt, skal ha best mulige rammer. Involvering er et svært viktig poeng i vedtaket, og jeg tenker også at vedtaket er mindre konsentrert om regler. Det vil nok komme regelsaker knyttet til dette arbeidet fremover – men de kan like gjerne handle om forenkling – å få færre regler, ikke flere. Det er også sånn at mye kan endres og forbedres uten regelendringer. Det er et viktig perspektiv i arbeidet fremover.

I vedtaket ber Kirkemøtet blant annet om at Kirkerådet utreder rammer for avtaler om lokal ledelse, hvordan behovet for faglig ledelse av alle arbeidstakergrupper kan ivaretas og hvordan samledelse skal utøves. Hvordan skal dette best gjøres?

Kirkemøtet gjentok at det er viktig å involvere soknets organer og andre berørte. Det må bety noe for måten vi utreder på. Å «utrede» må ikke bety at noen skal sitte på et kontor og produsere omfattende dokumenter, det kan like gjerne bety at vi tester, for eksempel ved å finne beste praksis, kjøre forsøk på ulike typer samledelse for å finne ut hva som fungerer best. Dette tar vi gjerne innspill på!

Det står videre i vedtaket at «videreutviklingen kan blant annet skje gjennom fellestjenester og kulturbygging.» Hva er dette og hvordan arbeides det med?

Dette kan handle om mye: Om felles rammeverk, strategier, politikk og systemer, for eksempelpraktiske arbeidsverktøy som fremmer samledelse og samhandling. Eller om gode ressurser som kan brukes i arbeidet med dåp, konfirmanter og trosopplæring. Mye av dette arbeidet er allerede i full gang. Det er utviklet flere gode fellesløsninger som kan knytte oss sammen både digitalt og på personalsiden. Felles arbeidsplanlegging for alle som jobber sammen, får oss også til å bruke ressurser sammen og best mulig. Noe er i bruk en del steder allerede, og mer kommer. For å få en mer detaljert oversikt, anbefaler jeg å gå til oversikten om digitaliseringsarbeidet på kirken.no.

Vedtaket bruker ordet samledelse. Hva legger du i det?

Dette må vi sammen finne ut av. Det kan for eksempel være å se kirkevergens ressurser sammen med prostens ressurser. Kanskje vi kan finne smartere måter å utnytte disse ressursene samlet? Det rommet må vi utforske. Felles for alt dette, er et behov for tett samhandling mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Hva med medbestemmelse?

Vi har den medbestemmelses-strukturen vi har i Hovedavtalen, som gjelder mellom den enkelte arbeidsgiver og de ansattes tillitsvalgte.

Men vi vil forsøke å legge til rette for arenaer der representanter for arbeidstakere kan møte arbeidsgivere på tvers av virksomhetene. Hvis vi skal utnytte vårt potensiale godt, må vi samhandle på nye måter, og det inkluderer også medbestemmelse og andre typer involvering.

Vi skal også jobbe videre med samhandlingen mellom bispedømmenivået og lokalkirken. Biskopen skal være tettere på - og vi må prøve å tenke helhetlig framfor fagdelt.

Det er viktig at bispedømmet sam-styres av valgte både lokalt og på bispedømmenivå.

Alt dette skal vi jobbe sammen om. Det kommer en sak om status og videre arbeid med organisering og organisasjonsutvikling til Kirkerådets møte 21. og 22. september. Sakspapirene vil bli lagt ut på kirken.no ca. to uker før, og de som er interessert i å vite mer, kan følge med der, avslutter Ingrid Vad Nilsen.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"