Takmaleriene i Oslo domkirke

Det 1500 kvadratmeter store takmaleriet til kunstneren Hugo Mohr er det største i sitt slag i Norge og er også unikt i europeisk sammenheng. Det er malt i perioden 1937 - 1950 og sto ferdig til den siste store ombyggingen av Oslo domkirke. Maleriet dekker hele taket i alle kirkerommets fire skip.

På det høyeste punktet i takmaleriet: Ære til Gud i det høyeste, lysets og livets kilde!

I midten av taket, i kirkens kryss, stråler en veldig sol med inskripsjonen Gloria in excelsis Deo - Ære være Gud i det høyeste. Lyset strømmer ut over hele taket og ned til billedmotivene i hvelvene i de fire skipene. Motivene i henholdsvis øst-, nord- og sydskipet er hentet fra de tre trosartiklene. I vestskipet finner vi enkeltstående figurer av de fire evangelistene og fire profeter.

Fondfeltene
I enden av hvert av øst-, nord-, og sydskipet finner vi takmaleriets fondfelt. Disse tre fondfeltene viser tre ulike Kristus-skikkelser: I østskipet som utgjør kirkens kor, ser vi den skapende Kristus. I nordskipet er det den kjempende og seirende Kristus framstilt, og i sydskipet fremstilles den døpte Kristus. I alle tre fondfeltene går livstreet igjen i forskjellige variasjoner. Det samme gjør duen og kristusfigurenes utbredte armer der hendene har ulike posisjoner. Se bilder fra fondfeltene i fotoalbumet nede på siden.


Østskipet
Østskipet er fremst i kirkerommet og utgjør kirkens kor. Her finner vi takmaleriets Skapelseshvelv, etter motivet som er malt i hvelvets fondfelt: Kristus i skapelsen. Motivene i Skapelseshvelvet er hentet fra Det gamle testamente.

Bildet over viser Skapelselhvelvet i kirkerommets kor.


Nordskipet

Kirkens nordskip er til venstre når du kommer inn. Takmaleriene utgjør her Kristushvelvet etter motivet malt i nordskipets fondfelt: Kristus i kamp og seier. Bildene i nordskopet er hentet fra Jesu liv og følger den andre trosartikkel.