Domkirkens glassmalerier

I alt 26 av domkirkens vinduer har glassmalerier fordelt på fire serier. Tre av disse seriene er i selve kirken der Emanuel Vigelands verker er de mest kjente. Imidlertid er det i kirkens kapell vi finner de aller eldste glassmaleriene.

St. Jakobs ansikt. Detalj fra et av de tre glassmaleriene i kapellet

 

Emanuel Vigelands glassmalerier i koret

De sju glassmaleriene på sideveggene i kirkens kor, er tegnet av kunstnerer Emanuel Vigeland. Seks av glassmaleriene, tre på hver side av koret, skildrer Jesu liv fra fødsel og til gjenkom. Disse ble gitt som gave til kirken i 1910. Det sjuende bildet hører ikke til den opprinnelige serien, men ble gitt til kirken i 1916 og fremstiller Jesus som 12-åring i tempelet.

 

Gjenoppdagede glassmalerier på korets endevegg

Glassmaleriene i de to vinduene på hver side av alteret er datert 1903. Men fra 1950 og helt til fram til kirkens siste store restaurering, var disse to glassmaleriene gjenmurt.

 

Glassmaleriene i sideskipene