Kirkevalg 2023 - Bergens 25 menigheter

Det er kirkevalg 11. september, og nytt i år er at man kan forhåndsstemme digitalt. Her finner du informasjon om kirkevalget 2023, og oversikt over valglistene i de 25 menighetene i Bergen.

Kirkevalg 2023 med bilde av menighetsråd

Ved valg til menighetsråd i Bergens 25 sokn er én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget blir gjennomført som flertallsvalg. Les mer om kirkevalget på kirkevalget.no.

Kort om Kirkevalget

 • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
 • Neste valg er 10. og 11. september 2023
 • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
 • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september. Kontakt din menighet om tid og sted for fysisk forhåndsstemming.
 • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
 • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

 

Supplerende nominasjon

Det er anledning til supplerende nominasjon. Dette innebærer at fem medlemmer som har stemmerett i soknet, kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten. Forslag til supplerende kandidat skal være underskrevet av fem forslagsstillere med stemmerett i soknet. Forslaget leveres til valgstyret innen 15. mai kl. 12.00.

Listeforslag Bergens 25 menigheter
-
nominasjonskomiteenes lister 

ARNA  BERGEN DOMKIRKE  /  BIRKELAND  /  BISKOPSHAVN  /  BØNES  /  EIDSVÅG  /  FANA FRIDALEN  /  FYLLINGSDALEN  /  LAKSEVÅG LANDÅS  /  LODDEFJORD  /  LØVSTAKKSIDEN  /  NYGÅRD  /  OLSVIK  /  SALHUS  /  SANDVIKEN  /  SKJOLD  /  SLETTEBAKKEN  /  STORETVEIT  /  SÆLEN  /  SØREIDE  /  YTRE ARNA  /  ÅRSTAD  /  ÅSANE

Klikk på ditt sokn/menighet for å finne listeforslaget.

Arna sokn 

 1. Torill Vik Johannesen, f. 1980, Arnatveit
 2. Erik Rodal, f. 1952, Arnatveit
 3. Ann Helen Folkvord Heggestad, f. 1975, Indre Arna  
 4. Kari Secher, f. 1950, Indre Arna
 5. Kristin Haukaas, 1980, Indre Arna
 6. Evelyn Anna Larsen Nytun, f. 1954, Arnatveit
 7. Marlyn Hop, f. 1978, Arnatveit
 8. Gunnlaug Almelid Tvilde, f. 1972, Langedalen
 9. Ingmar Ljones, f. 1943, Arnatveit
 10. Hans Martin Svarstad, f. 1946, Indre Arna 

 

Bergen domkirke sokn 

 1. Christian Nesset, f. 1989, Daglig leder, Bergen
 2. Anne Bredahl, f. 1993, Lektor/stipendiat, Bergen
 3. Cathrine Gravdal, f. 1981, Siviløkonom/skoleleder, Bergen
 4. Grete Line Simonsen, f. 1967, Rådgiver, Bergen
 5. Audun Kjell Solend, f. 1958, Spesialsykepleier (pensj), Bergen
 6. Magli Sofie Økland, f. 1955, Høyskolelektor (pensj), Bergen
 7. Arthur Kordt, f. 1957, Siviløkonom/adm.direktør, Bergen
 8. Bheki Nkosi, f. 1983, Masterstudent
 9. Jon-Eivind Bratseth Osnes, f. 1986, Bedriftsleder, Bergen
 10. Sverre Helmer Røssummoen, f. 1951, Skuespiller (pensj), Bergen
 11. Hans Kristian Flaatten, f. 1951, Overlege (pensj), Bergen
 12. Morten Samsonsen, f. 1962, Sykehjemsbestyrer, Bergen
 13. Håvard Skeidsvoll, f. 1948, Overlege (pensj), Bergen
 14. Erlend Myklebust Skjelten, f. 1986, Lektor, Bergen 

 

Birkeland sokn

 1. Unni Elna Sandaker Blom, f. 1969
 2. Asbjørn Engevik, f. 1968
 3. Amalie Ulevik Bjerk, f. 1997
 4. Kristoffer Tjørn Seime, f. 1985
 5. Sissel Anita Farnes, f. 1974
 6. Tommy Schmaddebeck Dahl, f. 1977
 7. Gyrid Cecilie Nygaard, f. 1980
 8. Arne Exner Nakling, f. 1968
 9. Fitia Andrianaivoravelona, f. 1980 
 10. Maria Aasheim Grosås, f. 1988 
 11. Knut Rasmus Kyvik, f. 1956
 12. Gro Lise Skintveit, f. 1969 
 13. Markus Johan Sandvik Olsen, f. 1997
 14. Frode Bjørn Forland, f. 1958
 15. Guro Nygård, f. 1982

Biskopshavn sokn 

 1. Hilde Theresie Gjerstad, f. 1974, Lektor
 2. Bjørn Norstrand, f. 1963, Legemiddelrepresentant
 3. Camilla Nesthus Fossdal, f. 1976, Boligkonsulent
 4. Ingrid Amelia Floen Utbjoe, f. 1995, Sykepleier
 5. Åshild Kleppestø Klokk, f. 1970, Ped/barne- og ungdsomsarbeider
 6. Bjørn Otto Aarheim, f. 1973, Produksjonsmedarbeider
 7. Astrid Floen, f. 1960, Kunderådgiver
 8. Line Irgens Solheim, f. 1978, Fysioterapeut
 9. Synnøve Edle Norstrand, f. 1963, Bedriftssykepleier
 10. Karin Haugland, f. 1967, Meeting & event coordinator
 11. Monika Hope, f. 1968, Kompetanserådgiver
 12. Sivert Oddvinsson Kleppestø-Klokk, f. 1997, Trosopplærer, student
 13. Rebecca Kleppestø Fredbo, f. 1983, Adjunkt 

 

Bønes sokn 

 1. Åse Tveit Christiansen, f. 1958
 2. Elsa Hesjedal Wallestad, f. 1957
 3. Olav Kyrre Hundvin, f. 1990
 4. Kjell Helge Kleppestø, f. 1970
 5. Nina Hetland, f. 1975
 6. Margit Vågen, f. 1950
 7. Tove Sandgrind, f. 1956
 8. Vivi Greve Johannessen, f. 1967
 9. Silje Kristin Maurstad, f. 1979
 10. Astrid Ingvild Grytøyr Kolstad, f. 1951
 11. Ragnvald Hannevik, f. 1964
 12. Turid Sundfjord, f. 1940
 13. Karin Berg, f. 1957 

 

Eidsvåg sokn 

 1. Marit Vik, f. 1957, Rådgiver Bergen kommune
 2. Beate Helen Ormberg, f. 1967, Vikar
 3. Benedicte Sjøvold, f. 1961, Musikklærer
 4. Arve Bertel Fredrik Nilsen, f. 1957, Salgskonsulent 

 

Fana sokn 

 1. Rune Andreas Kroken, f. 1960
 2. Lindbjørg Fagerås Hope, f. 1957
 3. Lars Kongsvik, f. 1959
 4. Marit Nøkling Prestholt, f. 1966
 5. Arne Grostøl, f. 1967
 6. Gerd Døskeland, f. 1952
 7. Stein Rune Ottesen, f. 1956
 8. Christer Olsen, f. 1978
 9. Torill Smedsvik, f. 1956
 10. Marianne Sverdrup Nordby, f. 1960
 11. Rikke Wilhelmine Bergflødt-Kvamme, f. 1983
 12. Bjørg Marit Nordås, f. 1944
 13. Marita Børve, f. 1968 

 

Fridalen sokn 

 1. Einar Aalen Hunsager, f. 1984, Seniorrådgiver
 2. Ruth Sølvi Brudvik, f. 1947, Lektor (pensj.)
 3. Bjørn Rosland Norberg, f. 1971, Lærer
 4. Heidi Iren Saure, f. 1973, Førsteamanuensis
 5. Hanne Sydnes, f. 1962, Ortoptist 

 

Fyllingsdalen sokn 

 1. Kjell Eivind Frøysa, f. 1963
 2. Marit Vaula Rasmussen, f. 1979
 3. Torgeir Wiig, f. 1972
 4. Arne Vidar Taule, f. 1950
 5. Jacobus Johannes Maria Van Geel, f. 1958
 6. Geir Kenneth Thomassen, f. 1957
 7. Per Arne Reite, f. 1959
 8. Torild Helen Sjo Sommerseth, f. 1960
 9. Vera Helen Johansen, f. 1959

 

Laksevåg sokn 

 1. Jeanette Haveland Antoniazzi, f. 1970, Adm/forsknings sekretær
 2. Lin Elisabeth Krantz, f. 1971, Servisansvarlig/saksbehandler
 3. Gunnar Nyhammer, f. 1962, Lektor
 4. Ole Dag Arntzen, f. 1959, Konsulent univ. Bibliotek
 5. Vidar Brudvik, f. 1959, Avdelingsleder
 6. Grete Smørås, f. 1952, Pensjonist
 7. Halvor Dahl Reisæter-Thu, f. 1995, Lektor
 8. Hilde Cathrin Gildernes Gjessing, 1969, Kirketjener 

 

Landås sokn 

 1. Andreas Tveit, f. 1984
 2. John-Helge Heimdal, f. 1961
 3. Ingeborg Hopland Nestås, f. 1980
 4. Øyvind Rise, f. 1977
 5. Ole Jacob Torkildsen Møllerløkken, f. 1980
 6. Gunvor Vestbøstad Eikill, f. 1985
 7. Ingrid Enge Drange, f. 1976

 

Loddefjord sokn 

 1. Kari Fure, f. 1966
 2. Torstein Sætre, f. 1953
 3. Kristin Myhrvold Hopsdal, f. 1973
 4. Kirsti Elisabeth Midtun, f. 1956
 5. Philip Benjamin Øksnes Celep, f. 1996
 6. Ragnhild Kristin Heradstveit, f. 1961
 7. John Øygard, f. 1982
 8. Maria Therese Arctander Olsen, f. 1981
 9. Arild Rolf Opsahl, f. 1954
 10. Astrid Luneng Norstrand, f. 2000
 11. Ragnhild Orstad Granbo, f. 1978
 12. Eli Hjellestad Duesund, f. 1962
 13. Jostein Vedde, f. 1960 

 Tilbake til toppen

Løvstakksiden sokn 

 1. Grete Alice Lindtjørn, f. 1982
 2. Jostein Gimmestad, f. 1982
 3. Caroline V. Vargas, f. 1962
 4. Sverre Johan Nærheim, f. 1968
 5. Tigisti Daneil Gebremical, f. 1986
 6. Sven Gudmund Hinderaker, f. 1962
 7. Ann Kristin Heggholmen, f. 1952 

Nygård sokn 

 1. Benedikte Færestrand Torsvik, f. 1974, Styrer, Nygård bhg.
 2. Ragnar Gjengedal, f. 1967, Dr. ingeniør
 3. Stine Sagstad, f. 1961, Ufør
 4. Sarah Marie Pedersen-Gripsgård, f. 2005, Student
 5. Vegard Lund Bergheim, f. 1987, Produsent, Screen story
 6. Ragnhild Marie Tyssen, f. 1975, Kokk
 7. Ann Binhayearason Jensen, f. 1986, Vikar bhg.
 8. Ann Marita Bordvik Sigdestad, f. 1988, Senior teamleader
 9. Hans Magnus Bringeland, f. 1952, professor
 10. Vivian Tangen Ørjansen, f. 1964, Assistent i Nygård bhg.
 11. Marianne Landsvik Jacobsen, f. 1975, Key Account Manager 

Tilbake til toppen

Olsvik sokn 

 1. Christer Van Der Meeren, f. 1988, Olsvik
 2. Sølvi Mostraum Krabbedal, f. 1967, Loddefjord
 3. Øyvind Herman Eide, f. 1947, Loddefjord
 4. Brith Sissel Barsnes Bjordal, f. 1957, Olsvik
 5. Arthur Martin Pilskog, f. 1951, Godvik
 6. Anette Fjæra Hermansen, f. 1978, Olsvik
 7. Johan Fredrik Garmann, f. 1956, Loddefjord
 8. Vibeke Gjervik, f. 1979, Olsvik
 9. Mona Lerøen, f. 1972, Olsvik
 10. Frode Høstmark, f. 1955, Loddefjord
 11. Jørgen Fagerbakke, f. 1960, Loddefjord
 12. Ingelin Margrethe Hoff Larsen, f. 1944, Loddefjord
 13. Mette Myklebust, f. 1994, Olsvik 


Tilbake til toppen

Salhus sokn 

 1. Per Vidar Halsnes, f. 1957, Hordvik
 2. Hilde Elin Haaland-Kramer, f. 1968, Mjølkeråen
 3. Nils Kristian Søfteland, f. 1963, Mjølkeråen
 4. Agnes Camilla Bernt, f. 1978, Mjølkeråen
 5. Ingrid Marie Gerner, f. 1998, Hordvik
 6. Janne Elin Skålevik, f. 1979, Mjølkeråen
 7. Nina Nybøe Førland, f. 1961, Salhus
 8. Nils Gunnar Toppe, f. 1962, Mjølkeråen
 9. Rolf-Eivind Vinjevoll Monsen, f. 1968, Morvik
 10. Ingrid Galdal, f. 1966, Mjølkeråen
 11. Bernt Lindtjørn, f. 1949, Mjølkeråen
 12. Norunn Årlaug Noremark, f. 1951, Hordvik
 13. Britt-Vigdis Ekeli, f. 1947, Hordvik
 14. Jannicke Renate Moldøen Blåsternes, f. 1976, Mjølkeråen 


Tilbake til toppen

Sandviken sokn 

 1. Jostein Aarvik, f. 1967
 2. Joar Grindheim, f. 1973
 3. Grethe-Helen Severinsen Aaberg, f. 1968
 4. Aasfrid Tysvær, f. 1969
 5. Dag Stray Breistein, f. 1942 


Tilbake til toppen

Skjold 

 1. Jan Arthur Hammer, f. 1957, Siviløkonom, Rådal
 2. Anita Bjørndal, f. 1965, Ingeniør, Rådal
 3. Karin Stang Volden, f. 1961, Lege, Rådal
 4. Asbjørn Valen, f. 1948, Pensjonist, Rådal
 5. Marit Offerdal, f. 1973, Studiesjef, Rådal
 6. Kristiane Margrethe Koch, f. 1997, Lærer, Rådal
 7. Åslaug Melø, f. 1979, Menighetspedagog, Rådal
 8. Marius Alexander Koch, f. 1994, Elektriker, Bergen
 9. Bjørn Selfors, f. 1954, Pensjonist, Rådal
 10. Kåre Bergesen, f. 1943, Pensjonist, Rådal 


Tilbake til toppen

Slettebakken sokn 

 1. Ingrid Louise Fluge-Hole, f. 1991
 2. Sverre Elias Trætteberg, f. 1946
 3. Lisa Benedicte Bergtun, f. 1994
 4. Anders Jæger Rønneseth, f. 2003
 5. Sveinung Botnen, f. 1967
 6. Irene Furuberg, f. 1969
 7. Einar Gangsøy Eide, f. 1999
 8. Eyvinn Matias Kvamme Vågstøl, f. 2001
 9. Knut Grevstad, f. 1944
 10. Tone Fjeldberg Rotevatn, f. 1953
 11. Fredrik Malvin Gullaksen, f. 1980
 12. Ingrid Hansen Justlar, f. 2000
 13. Margit Galdal, f. 1962
 14. Pia Henriette Davanger Angel, f. 1985
 15. Karoline Husevåg Kvalsvik, f. 1991 


Tilbake til toppen

Storetveit sokn

 1. Agnethe Mohn, f. 1945
 2. Anette Christine Isdahl Krohn-Hansen, f. 1964
 3. Friede Andersen, f. 1962
 4. Guri Rørosgaard Haaland, f. 1949
 5. Tone Lauvås, f. 1965
 6. Grete Skjeggestad Meyer, f. 1955
 7. Kaspar Vinsrygg, f. 1988
 8. Morten Bendiksen, f. 1983
 9. Ester Alida Gjerdåker, f. 1994
 10. Inger Lise Breivik Larsen, f. 1951
 11. Per Kristian Erdal, f. 1958

Sælen sokn 

 1. Kari Stensland Dyrøy, f. 1954, Pensjonist, Fyllingsdalen
 2. Solveig Liland, f. 1952, Pensjonist, Fyllingsdalen
 3. Randi Wollan Neuber, f. 1962, Organisasjonsmedarbeider, Bjørndalstræ
 4. Tor Nordeide, f. 1955, Pensjonist, Fyllingsdalen
 5. Marit Kristine Fjeldstad, f. 1943, Pensjonist, Fyllingsdalen
 6. Petter Storenes Henriksen, f. 1986, Elektriker, Bønes
 7. Lene Ellingsen Lavik, f. 1963, Seniorkonsulent, Fyllingsdalen
 8. Dag Helge Lavik, f. 1961, Postbetjent, Fyllingsdalen 


Tilbake til toppen

Søreide sokn

 1. Gro I. Klungland, f. 1977, Adjunkt
 2. Jens Z. Meyer, f. 1962, Rådgiver
 3. Sølvi Lindås, f. 1966, Ingeniør
 4. Morten Bjørndal, f. 1970, Adjunkt
 5. Grunde Bruland, f. 1972, Advokat
 6. Cecilie H. Olsen, f. 1981, Sykepleier
 7. Even Aarvik, f. 1964, Pensjonist
 8. Yasmin Balgobin, f. 1972
 9. Hilde Merethe Winther, f. 1966


Tilbake til toppen

Ytre Arna sokn 

 1. Jorunn Haukås, f. 1955, Ytre Arna
 2. Thor Kalland, f. 1957, Ytre Arna
 3. Jan Olav Lien Hansen, f. 1996, Ytre Arna
 4. Marianne Vevle Hjortland, f. 1976, Ytre Arna
 5. Egil Landøy, f. 1977, Ytre Arna
 6. Vigdis Eikeland Loftås, f. 1947, Ytre Arna 


Tilbake til toppen

Årstad sokn 

 1. Monica Sæle, f. 1978, Operasjonssykepleier, Bergen
 2. Lene Iversen, f. 1984, Lærer, Bergen
 3. Margaret Aabrek Henriksen, f. 1992, Bergen
 4. Tor Kristian Thorkildsen, f. 1951, Lege/pensjonist, Bergen
 5. Helene Bjørkelund, f. 1964, hjemmeværende, Sandsli 
 6. Sigrid Monen, f. 1950, Lærer/sosionom/pensjonist, Bergen


Tilbake til toppen

Åsane sokn 

 1. Harald Berge Breistein, f. 1956, Daglig leder, Breistein
 2. Ingfrid Mulen, f. 1969, Personalrådgiver, Hylkje
 3. Håkon Vilhelm Bech-Sørensen, f. 1950, Pensjonist, Flaktveit
 4. Kari Seljenes Indrøy, f. 1962, Lærer, Ulset
 5. Øystein Aadland, f. 1971, Avdelingsleder, Nyborg
 6. Arngunna Haga, f. 1967, Avdelingsleder, Ulset
 7. Tor David Hanson, f. 1953, Pensjonist, Ulset
 8. Anette Nystad Muñoz, f. 1975, Førstekonsulent, Ulset
 9. Claus Ingebrigtsen, f. 1959, Lektor, Nyborg
 10. John Tore Valand, f. 1980, Senior advisor, Tertnes
 11. Sandra Helen Bergqvist, f. 1996, Vikarierende styrer open bhg., Flaktveit
 12. Randi Margrethe Münter Sellevold, f. 1952, Pensjonist, Ulset
 13. Rolf Armand Rasmussen, f. 1951, Pensjonist, Flaktveit
 14. Bjarte Flaten, f. 1956, Pensjonist, Ulset
 15. Tor Vilhelm Tysseland, f. 1970, Kirketjener, Nyborg
 16. Øystein Lauvås, 1976, Butikkmedarbeider, Mjølkeråen 


Tilbake til toppen

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"