BKF er miljøfyrtårnsertifisert

Kirken ønsker å være med på den store klimadugnaden, og i januar 2021 ble det klart at Bergen kirkelige fellesråd har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Les mer om hva det innebærer.

BKF ble miljøfyrtårnsertifisert januar 2021

Å være et miljøfyrtårn medfører at BKF skal ha et sterkt fokus på miljø, klima og energiforbruk. BKF er storforbruker av energi. Med 34 kirkebygg - de fleste gamle og dårlig isolert, 27 gravplasser og ett krematorium sier det seg selv at vi trenger mye energi. Da er det viktig at forbruket er lavest mulig og med mest mulig rent utslipp.

BKFs Verdi- og måldokument er dette perspektivet styrende for organisasjonens mål og aktivitet.

- Vi tilstreber å oppfylle FNs bærekraftmål både fordi det er viktig i den klimasituasjonen vi befinner oss i, men også fordi bærekraftmålene er en moderne variant av det forvalteroppdraget som er gitt oss av vår himmelske Far. Som kirke er vi forpliktet til å være bevisst på en god og bærekraftig forvaltning av skaperverket. Dette skal vi en gang stå til ansvar for. Som miljøfyrtårn vil vi oppfordre Bergens menigheter til å være grønne menigheter, og vi vil bidra til Bergen kommune sin grønne strategi, sier kirkeverge Asbjørn Vilkensen.

Jobbet med miljøtiltak i lang tid
Fellesrådet vedtok en energipolitikk høsten 2018. I praksis har vi jobbet med miljøbevissthet i lang tid. Som eksempel kan vi nevne oljeforbruket i krematoriet. Der startet vi en satsing i 2011. Siden da har vi redusert energiforbruket med omtrent 70 prosent.

Den siste oppvarming med olje ble fjernet fra kirkene i 2018, når oljefyren i Solheim kirke ble erstattet med bergvarme. Den formelle prosessen med å bli miljøfyrtårnsertifisert startet høsten 2019, og siden den gang har kirkevergen og hans stab jobbet sammen med menighetene og fellesrådet med mange ulike klimatiltak.

BKFs miljøfyrtårnarbeid
Miljøfyrtårnarbeidet handler om mye mer enn energiforbruk i byggene til BKF. Vi kan nevne reduksjon av avfallsmengder og mest mulig sortering. Reduksjon i antall reiser, bruke tog i stedet for fly. Ute på gravplassene har vi sluttet å bruke gift, og vi har et bevisst forhold til forbruk av kunstgjødsel. Godt HMS-arbeid er også en del av miljøfyrtårnarbeidet.

Kirkevergen vedtok som en del av miljøfyrtårnarbeidet en miljøpolitikk for kirkevergens administrasjon med 51 konkrete tiltak, fordelt på disse områdene:

  • Miljø og bærekraft
  • Avfallreduksjon og sortering
  • Energiledelse
  • Arbeidsmiljø og trivsel
  • Utslippsreduksjon

Noen av tiltakene er allerede iverksatt, andre tiltak vil komme etter hvert. Eksempelvis er det satt ut bikuber på Møllendal gravplass. På samme gravplass tas det nå i bruk el-sykler for intern transport av mennesker og lett utstyr på gravplassen. Som innkjøpere merker leverandørene våre at vi setter krav til deres miljøbevissthet.

Les mer om BKFs miljøpolicy her.

Menighetene har egen sertifisering
Det er kirkevergens administrasjon som denne gangen er sertifisert. Menighetene har sin egen sertifiseringsordning. Mange menigheter i Bergen er sertifiserte som grønne menigheter, og jobber på sine måter med å oppfylle FN’s bærekraftsmål.

OM SERTIFISERINGEN MILJØFYRTÅRN 

Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Les mer: www.miljofyrtarn.no 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"