Stemme ved kirkevalget

Er du medlem i Den norske kirke og er 15 år eller eldre i valgåret, har du stemmerett i kirkevalget. Her finner du mer informasjon om det å stemme ved kirkevalget, hvorfor du bør gjøre det, hvem som kan stemme og hvordan du gjør det.

Møter du opp i et valglokale, kan du avlegge din stemme i en klassisk stemmeurne.

Tusenvis av kandidater stiller til valg og alle medlemmer av Den norske kirke er invitert til å være med på å skape framtidas kirke ved å avgi sin stemme.

Det er din kirke med rom for deg og din stemme.

Derfor bør du stemme ved kirkevalget

Alle stemmer teller.

Ved å bruke din stemme i kirkevalget kan du være med på å forme hvordan Den norske kirke skal være: der du bor, i regionen din og over hele landet.

Spørsmål og svar om å stemme i kirkevalget

Hvem kan stemme?

Du som er medlem og er 15 år eller eldre i valgåret kan stemme i kirkevalget.

Det eneste formelle kravet for å stemme, utover aldersgrensen, er at du er medlem i Den norske kirke. Alle stemmer teller. 

Du kan sjekke at du er medlem ved å gå inn på kirken.no/medlem. Der kan du også melde deg inn, om du er utmeldt. Alle medlemmer i Den norske kirke som er bosatt i soknet har stemmerett.

Hvordan forhåndsstemme ved kirkevalget?

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 6. september – fysisk eller digitalt.

Hvordan forhåndsstemme digitalt?

Det er lagt opp til digital forhåndsstemmegivning i perioden fra 10. august til 6. september.

Da kan du logge deg på valgportalen på www.kirkevalget.no og avlegge stemme.

Hvordan forhåndsstemme i fysisk lokale?

Det er også mulig å forhåndsstemme i fysisk lokale.

Det er mulig å forhåndsstemme siste torsdagen i august kl 15-20.00.

Det skal også være mulig å stemme i forbindelse med gudstjenesten minst en søndag i forhåndsstemmeperioden.

Vil du forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor, må du gjøre det innen 1. september. 

Hvem kan jeg stemme på?

I kirkevalget stemmer du både i bispedømmerådsvalget og i menighetsrådsvalget. Hvilke muligheter du har til å stemme og bli kjent med kandidatene er derfor delt opp under:

Hvem du kan stemme på i bispedømmerådsvalget

I bispedømmerådsvalget vil det være flere lister å stemme på, mens de fleste menighetsrådsvalg har kun ei valgliste. I kirkevalget stemmer du både i bispedømmerådsvalget og i menighetsrådsvalget.

Hva listene og kandidatene til bispedømmeråd står for, finner du ut ved å besøke de ulike listenes hjemmesider. Oversikten over listenes nettsider kommer her nærmere valget.

Hvem du kan stemme på i menighetsrådsavalget

Det vil være ulikt hvor mye du får vite om de ulike kandidatene i menighetsrådsvalget.

 Informasjon om den enkelte person og liste legges inn av valgråd og valgstyrer rundt om, og det vil variere hvor mye informasjon som er oppgitt og oppført.

Hvis du ønsker å vite mer om kandidatene der du skal stemme, ta kontakt med kirkekontoret der du bor, og be om mer informasjon. Bruk søkefeltet på kirken.no om du er i tvil hvilket sokn du tilhører.

Hvor kan jeg stemme?

Hvor forhåndsstemmer jeg?

Du kan forhåndsstemme digitalt i perioden 10. august til 6. september 2023. Det gjør du på www.kirkevalget.no.

Du kan også forhåndsstemme fysisk, husk å ta med legitimasjon. Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor må du gjøre det senest 1. september.

Hvor stemmer jeg fysisk?

Kirkevalget skal også fysisk foregå i lokaler i «umiddelbar nærhet» til kommunevalget på valgdagen 11. september (og 10. september i noen kommuner). Altså er kirkevalget samme sted og tid som kommunevalget. Det skal være godt skiltet og lett å finne fram til. Du finner informasjon om tid og sted for valget på kirkevalget.no.

Hvor stemmer jeg som bor i utlandet?

Hvis du er registert som bosatt i utlandet kan du dessverre ikke stemme.

Hvis du er bosatt i Norge, men oppholder deg i utlandet og ikke har planer om å reise til Norge under valget, kan du forhåndsstemme digitalt i perioden 10. august til 6. september 2023.

Jeg skal flytte, hvor skal jeg stemme?

Har du flytteplaner og lurer på hvor du skal stemme? 30. juni er fristen for å melde flytting av sokn og bispedømme.

Hvis du flytter etter 30. juni skal du stemme der du bodde før 30. juni.

Når er valget?

Valgdagen 2023

Det er valg hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. Valgdagen i Kirkevalget 2023 er 11. september. Noen kommuner har også kirkevalg 10. september.

Informasjon om tid og sted for den fysiske valgdagen i din stemmekrets finner du på kirkevalget.no.

Forhåndsstemming i 2023

Det er mulig å forhåndsstemme ved kirkevalget. Vær oppmerksom på de ulike datoene under.

Forhåndsstem på nett

Du kan forhåndsstemme når og hvor du vil på nett fra 10. august til 6. september 2023.

Forhåndsstem på papir der du bor

Hvis du skal forhåndsstemme på papir i soknet der du bor kan du gjøre det fra 10. august til 8. september 2023.

Forhåndsstem på papir et annet sted enn der du bor

Hvis du skal forhåndsstemme på papir i et annet sokn en der du bor må du gjøre det fra 10. august til 1. september 2023.

Kan jeg stemme fra et annet sted enn der jeg har adresse?

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet, husk å ta med legitimasjon. Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor må du gjøre det senest 1. september.

Du kan dessverre ikke stemme fra utlandet.

Har du flytteplaner og lurer på hvor du skal stemme? 30. juni er fristen for å melde flytting av sokn og bispedømme.

Hvorfor kan man stemme når man er 15 år?

15 år er religiøs myndighetsalder i Norge. Derfor har du stemmerett fra du er 15 år i kirkevalget.

For å stemme ved kirkevalget må du fylle 15 år i valgåret og være døpt. Det vil si at alle medlemmer som er født i 2008 eller tidligere har stemmerett.

Hvordan stemme?

Her vil det komme en oppdatert veiledning når et nytt regelverk er vedtatt av Kirkemøtet i september 2022. Denne under er fra 2019-valget. I all hovedsak vil stemmingen foregå på samme måte i 2023.

Det kommer egen veiledning til hvordan du forhåndsstemmer digitalt.

imagerttsl.png

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"