Jobbe i Nord-Hålogaland?

Vil du jobbe i det som etter vår oppfatning er det beste bispedømmet å jobbe i? Vi vil gjerne ha deg med på laget.

På Kirkejobb vil du til enhver til finne utlyste stillinger fra vårt bispedømme. Det kan også være ledige stillinger som av ulike grunner ikke er utlyst, eller som vi vet snart vil komme. Ta derfor gjerne kontakt med oss for en samtale om dette.