Nord-Hålogaland bispedømme

Postadresse

Postboks 790, 9258 TROMSØ

Besøksadresse

Haakon den VIIs gate 5, Tromsø

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 60 39 60

Personer

Bygninger