Biskop og bispedømme

Nord-Hålogaland bispedømme dekker arealet som tilsvarer Troms og Finnmark, samt Svalbard. Bispedømmet er organisert med en biskop som leder den vigslede tjenesten og et bispedømmeråd som er bispedømmets valgte ledelse. Under seg har biskopen åtte proster som leder prestetjenesten i de åtte prostiene.