Informasjon for ansatte

Her legges ut relevant informasjon til deg som er ansatt ved Nord-Hålogaland bispedømme. Den nye intranett er nå åpen for alle brukere. Kirkebakken vil snart bli skrudd av. Mye av innholdet på Kirkebakken er flyttet til Ressursbanken som er åpent tilgjengelig på internett. Det nye intranettet krever pålogging på samme måte som Kirkebakken, og de som hadde tilgang til Kirkebakken vil også få tilgang hit til det nye intranettet.