Rettigheter og plikter

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden. Loven omhandler også andre rettigheter og plikter knyttet til feste og sletting av grav og gravminnet.