Vigsel i kirken

Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka heter ekteskapsinngåelse vigsel, og det er presten som vier brudefolket. Bryllup er en viktig livsbegivenhet.

Kirkemøtet vedtok 30. januar 2017 å innføre ny liturgi for vigsel av likekjønnede par. Denne liturgien skal kunne brukes av alle par. Vi ønsker alle par velkommen til vielse i kirkene våre. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka. Det er heller ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni med bare forlovere og brudefolk til stede.

Dersom dere planlegger bryllup og ønsker vigsel i en av kirkene i Gran, er dere velkommen til å kontakte Kirkekontoret på tlf. 61335205 eller komme innom oss på Rådhuset på Jaren. De fleste velger å ha bryllup på en lørdag, men det er også anledning til å gifte seg på andre ukedager. På lørdager kan vi ha inntil 3 vigsler, vanligvis kl. 12.00, 14.00 og 16.00. Mer informasjon og praktiske råd om vigsel finner du i lenkene under.