Velkommen som konfirmant hos oss!

Hva betyr det egentlig å være konfirmant i Den norske kirke i dag?
Konfirmasjonsåret gir en god mulighet til å finne mer ut av hva som er viktig for deg og hva du tror på. Det er et år med rom for undring, diskusjon og fellesskap. I løpet av året skjer det mange aktiviteter som pilegrimsvandring lokalt, lysmesse, kinobesøk og delta på Fasteaksjonen. Helga 2.-4. februar drar vi på HEKTA-leir på Lillehammer, dager som mange husker med glede lenge etterpå! 

Noen lurer på dette med dåp. Du behøver ikke være døpt for å delta i konfirmasjonsundervisningen, men du må bli døpt før selve konfirmasjonsgudstjenesten.

101 konfirmanter
I slutten av august ble det holdt informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre og foresatte i kirkene. Da fikk alle vite hva kirkelige konfirmasjon går ut på og fikk svar på spørsmål. Da påmeldingsfristen gikk ut hadde hele 101 meldt seg på, noe vi er godt fornøyd med! 

Konfirmasjonsundervisningen i Gran skoleåret 2023/2024
Årets konfirmasjonsundervisning startet med en felles pilegrimsvandring 7. september også blir det samlinger jevnt utover høsten og våren 2024, soknevis og felles. I slutten av mars kommer fasteaksjonen som en stor og samlende aksjon. Konfirmantene deltar med en dør-til-dør aksjon og bøsser en ettermiddag.  

Undervisningen går fram til konfirmasjonene på vårparten, med unntak til Brandbu sokn som har konfirmasjon i Nes kirke i slutten av august. 

Her er linker til informasjon i konfirmasjonstiden for konfirmantene og deres foresatte: 
Informasjon for konfirmanter og foresatte - Ål-gruppa
Oppdatert info konf.undervisning - HØST 2023 og VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Moen-gruppa
Info konfirmasjonsundervisning Moen - VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Bjoneroa
Info konfirmasjonsundervisning Bjoneroa - VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Brandbu 
Info konfirmasjonsundervisning Brandbu - VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Gran/Tingelstad 
Oppdatert info konf.undervisning - Høst 2023 og VÅR 2024

Konfirmasjonsgudstjenester 2024
Grymyr kirke 12. mai   
Tingelstad kirke 26. mai  
Ål kirke 25.- 26. mai, (om mange nok ønsker lørdag)  
Moen kirke  1.- 2. juni (om mange nok ønsker lørdag)   
Nikolaikirken  2. juni   
Sørum kirke  2. juni   
Nes kirke  25. august 

Velkommen som konfirmant! 

Kontakt