Velkommen som konfirmant i Kirken i Gran!

Hva betyr det egentlig å være konfirmant i Den norske kirke i dag?
Vårt ønske er at du som konfirmant skal lære mer om deg selv og ditt forhold til andre, at du lærer mer om den kristne tro og blir bedre kjent med Jesus - også ønsker vi at konfirmanttiden din skal bli et minne for livet!

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Konfirmasjon i Den norske kirke er en forbønnshandling, der vi ber Gud styrke og velsigne konfirmanten.

Påmeldingen til Konfirmant 2023 i Kirken i Gran er for lengst over, og konfirmantåret er godt i gang med undervisning og samlinger, deltakelse i gudstjenester. I februar var hele årets konfirmantkullet på HEKTA-leir i Håkonshallen i Lillehammer. 

Undervisningen går fram til konfirmasjonene på vårparten i alle soknekirkene, med unntak til Brandbu sokn som har konfirmasjon i Nes kirke i slutten av august. Fasteaksjonen blir vårens store og samlende aksjon der konfirmantene deltar med dør-til-dør aksjon og bøsser tirsdag 28. mars.  

Velkommen som konfirmant! 

Kontakt