Velkommen som konfirmant hos oss!

Hovedbilde for tema

Hva betyr det egentlig å være konfirmant i Den norske kirke i dag?
Konfirmasjonsåret gir en god mulighet til å finne mer ut av hva som er viktig for deg og hva du tror på. Det er et år med rom for undring, diskusjon og fellesskap. I løpet av året skjer det mange aktiviteter som pilegrimsvandring lokalt, deltakelse i gudstjenester, SuperLørdag, delta på Fasteaksjonen, samlinger med undervinsing i kirken etter skoletid. Helga 31. januar - 2. februar 2025 drar vi på HEKTA-leir på Lillehammer, dager som mange husker med glede lenge etterpå! 

Noen lurer på dette med dåp. Du behøver ikke være døpt for å delta i konfirmasjonsundervisningen, men innen konfirmasjonsdagen. Det er ikke noe problem, for mange blir døpt i løpet av tiden som konfirmant. 

Påmelding til konfirmant 2025 
Vi har åpnet for påmelding til konfirmant 2025 her på nettsiden, og påmelding skjer fortløpende utover sommeren. Det vil også være mulig å  melde seg på i forbindelse med informasjonsmøtene 28.-29. august. 

Påmeldingskjema vil du finne på nettsida til kirken i Gran – Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk innen fristen 2. september, samtidig som den tilsendte giroen innbetales. Alle skal kunne konfirmere seg hos oss. Hvis dere har utfordringer med betaling, ta kontakt med kirkekontoret. 

101 konfirmanter 2024
Det er 101 konfirmanter som blir konfirmert nå i 2024 etter å ha fulgt konfirmasjonsopplegget fra i fjor høst til konfirmasjonen nå før sommeren. I august blir konfirmantkullet i Brandbu konfirmert i Nes kirke. Vi håper like mange melder seg på til konfirmasjon i 2025!  

Konfirmasjonsundervisningen i Gran skoleåret 2023/2024
Årets konfirmasjonsundervisning startet med en felles pilegrimsvandring 7. september også har det vært samlinger jevnt utover høsten og våren 2024, soknevis og felles. I slutten av mars var det fasteaksjon som en stor og samlende aksjon. Konfirmantene deltok med en dør-til-dør aksjon og bøsser en ettermiddag.  

Undervisningen går fram til konfirmasjonene på vårparten, med unntak til Brandbu sokn som har konfirmasjon i Nes kirke i slutten av august. 

Her er linker til informasjon i konfirmasjonstiden for konfirmantene og deres foresatte: 
Informasjon for konfirmanter og foresatte - Ål-gruppa
Oppdatert info konf.undervisning - HØST 2023 og VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Moen-gruppa
Info konfirmasjonsundervisning Moen - VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Bjoneroa
Info konfirmasjonsundervisning Bjoneroa - VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Brandbu 
Info konfirmasjonsundervisning Brandbu - VÅR 2024

Informasjon for konfirmanter og foresatte - Gran/Tingelstad 
Oppdatert info konf.undervisning - Høst 2023 og VÅR 2024

Konfirmasjonsgudstjenester 2024
Grymyr kirke 12. mai   
Tingelstad kirke 26. mai  
Ål kirke 25.- 26. mai, (om mange nok ønsker lørdag)  
Moen kirke  1.- 2. juni (om mange nok ønsker lørdag)   
Nikolaikirken  2. juni   
Sørum kirke  2. juni   
Nes kirke  25. august 

Velkommen som konfirmant! 

Kontakt