Velkommen som konfirmant hos oss!

Hva betyr det egentlig å være konfirmant i Den norske kirke i dag?
Vårt ønske er at du som konfirmant skal lære mer om deg selv og ditt forhold til andre, at du lærer mer om den kristne tro og blir bedre kjent med Jesus - også ønsker vi at konfirmanttiden din skal bli et minne for livet!

Konfirmasjonsåret gir deg tid til å reflektere, tenke kritisk og selvstendig om tro og hva kristendom er. Det er også et år der vi snakker om sorg og glede, om livets store og små spørsmål. Konfirmasjonstiden i kirken er for alle. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. 

Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Konfirmasjon i Den norske kirke er en forbønnshandling, der vi ber Gud styrke og velsigne konfirmanten.

Meld deg på som konfirmant i Kirken i Gran!
Påmeldingen til Konfirmant 2024 er åpnet. Det er elektronisk påmelding og du finner påmeldingsskjemaet her på nettsiden. Påmeldingsfrist er 15. september.

I slutten av august blir det informasjonsmøter for konfirmanter og foresatte og der vil dere få vite mer om konfirmasjonsåret og -undervisningen, blant annet om deltakelse på HEKTA-leir på Lillehammer i februar. 

Undervisningen går fram til konfirmasjonene på vårparten i alle soknekirkene, med unntak til Brandbu sokn som har konfirmasjon i Nes kirke i slutten av august. Fasteaksjonen blir vårens store og samlende aksjon der konfirmantene deltar med dør-til-dør aksjon og bøsser en tirsdag i slutten av mars.  

Velkommen som konfirmant! 

Kontakt