Informasjon om gravlegging, kremasjon, gravplasser, gravminner. RETTIGHETER OG PLIKTER.

Mange følelser dukker opp i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål og i løpet av kort tid ta valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Her informerer vi om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.