GRAVFERD

Døden rammer oss alle. Gravferd er fellesskapets siste tjeneste overfor sine medlemmer. Vi ønsker at gravferden skal gi familie, venner og lokalsamfunn en verdig avskjed med det livet som er levd. Gran kirkelige fellesråd yter gravferdstjenester for alle kommunens innbyggere, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Her kan du lese mer om temaer knyttet til døden og gravferden.