Velkommen til dåp

Gratulerer med barnet! Dåpen er en stor dag i familien og en påminnelse om at ingen kan bære seg selv. I Gran har vi åtte kirker, på sommertid ni kirker, med muligheter til dåp. Lenger ned på siden kan du trykke på innmeldingsskjema, og ønske deg kirke og dato for dåpsdagen. Ta kontakt med oss på kirkekontoret om den søndagen dere ønsker dere er fulltegnet, så tilpasser vi med egen dåpsgudstjeneste på best mulig vis. Du vil også finne svar på mange spørsmål knyttet til dåp her på nettsiden vår. Lykke til med dåpsdagen!

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med han og følge ham. Som kirke ønsker vi å løfte fram det positive ved å velge barnedåp.

 I dåpen blir vi en del av det kristne trosfellesskapet og medlem av kirken. Det som skjer i dåpen gir trygghet. I dåpen legger vi det mest dyrebare vi har i Guds hender, og Gud åpner sitt store fellesskap for oss, og vi blir en del av Jesu verdensvidde kirke, hvor Jesus lover å være med oss alle dager. Under dåpen blir korset tegnet over barnet. Dette er en eldgammel tradisjon som handler om beskyttelse og tilhørighet.

Å bære et barn til dåp

Fra generasjon til generasjon har vi båret barna til dåpen. Den kristne troen som foreldrene selv vokste opp med og som betydde noe for dem, føres videre til egne barn.

Les mer

Sitat

"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

Matt 28, 18-20