Valg av seremoni og gravleggingsform

Gravferdsetaten gjennomfører gravferd for alle og legger til rette for alle tros- og livssyn så langt det lar seg gjøre. En kan velge mellom flere typer seremoni - Kistebegravelse - Bisettelse - Urnehøytidelighet - og ulike seremonisteder. Omtrent 90 % velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke. De fleste andre tros- og livssynssamfunn tilbyr også slik bistand ved gravferd. Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi.