Veiledning ved dødsfall

Her finner du informasjon om gravferd med valg av seremoni, samtale med prest, urnenedsettelse, gravstein og andre praktiske forhold knyttet til dødsfallet.

Hjelp til praktisk planlegging av seremonien og begravelsen
Det er de nærmeste pårørende som har ansvaret for gravferden. Et begravelsesbyrå kan ta seg av mye av det praktiske rundt gravferden, men man kan også velge å gjøre det meste selv. De pårørende blir rådde til å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hva for deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte som prest og diakon eller andre fra annet tros- eller livssynssamfunn, være gode samtalepartnere.

I følge alminnelige bestemmelser for ordning av gravferd for Den norske kirke heter det: Når en person som hører inn under Den norske kirke dør, bør det etableres kontakt mellom menighetens prest og de pårørende så snart som mulig etter dødsfallet. Gravferd skal skje senest 10 dager etter dødsfallet, jfr. Gravferdsloven §10, tredje ledd og §12. Derfor anbefaler vi at de nærmeste pårørende tar kontakt med kirkekontoret og eventuelt et begravelsesbyrå, så snart som mulig etter dødsfallet.

Kontakt med Gran kirkekontor
Når noen dør og man ønsker gravferd i Gran, kan pårørende selv ta kontakt med Gran kirkekontor på telefon 61 33 52 05, for å avtale kirke og tidspunkt for gravferd. Dersom man ikke ønsker å avtale dette selv, kan man be begravelsesbyrået om å avtale gravferd etter deres ønske. 

Sørgesamtale
Når gravferdstidspunkt er avtalt, vil en av våre prester ta kontakt med pårørende, for å avtale tid og sted for sørgesamtale. Denne samtalen skjer vanligvis i hjemmet eller på kirkekontoret. I sorgsamtalen kan de pårørende så snakke om det som har hendt, fortelle om avdøde og planlegge innhold for gravferdsseremonien. Mange synes også det er godt å samtale om tema knyttet til liv og død, tro og håp. I samtalen avtales dessuten salmer og annet innhold i gravferden.

Seremonier
Det er ofte begravelsesbyrået som tar seg av det praktiske vedrørende seremonier ellers kan også de pårørende ordne dette selv. Kirkevergen er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe prest, organist og kirketjener. Fra kirkevergen vil pårørende motta en faktura på seremonikostnader.

I forbindelse med gravferd må pårørende også ta stilling til:

  • Dødsannonse
  • Bestilling av blomster / kranser
  • Pengegave i stedet for blomster?
  • Ved kistebegravelse: Avtale med seks personer om å bære kisten ut av kirken
  • Bestille (evt. lage) sangfolder (NB! I alle kirkene er det salmebøker som kan benyttes)
  • Ev. bestille lokaler og mat til et minnesamvær

Økonomi
Noen ganger kan det, av økonomiske årsaker, være behov for å gjøre en seremoni så enkel som mulig. De fleste begravelsesbyråer er flinke til å ta slike hensyn, men spør gjerne presten om hvordan en slik seremoni kan gjennomføres, uten at det koster for mye.

Kostnader
For medlemmer av Den norske kirke er gravferdsseremonien gratis i kirkene i den  kommunen avdøde er folkeregistrert. Forhåndsmusikk ved organist, pynting av kirken og evt soloinnslag o.l. bekostes av pårørende. 
For mer informasjon og ved bruk av kirken til gravferd i andre kristne kirkesamfunn; Betalingssatser.

Tidsrammer for seremonier
Ved kistebegravelse skal avdøde være gravlagt innen 10 dager fra dødsdato. Etter ca. 1 uke etter begravelsen vil kirkegårdsarbeiderne fjerne visne blomster fra gravstedet.

Det første året blir det stadig senkninger i jordmonnet, og kirkegårdsarbeideren vil måtte tilføre mer jord på gravplassen. Ca. 1 år etter gravlegging, vil kirkegårdsarbeideren tilså gravplassen.

Ved bisettelse skal seremonien finne sted innen 8 dager fra dødsdato. En urnenedsettelse kan først skje etter 3 uker, og senest 6 måneder fra dødsdato. Dette kan skje i stillhet uten at de pårørende er tilstede eller ved en enkel urnenedsettelse hvor pårørende setter ned urnen sammen med kirkegårdsarbeider og også prest om dette er ønskelig.

Minnesteinen
Minnesteinen er festers ansvar. Dersom den blir skadet, faller overende eller blir stående skakt, er dette pårørendes ansvar å få ordnet opp i.

Gravminnet til en kistegrav skal ikke være høyere enn 150 cm, ikke bredere enn 85 cm, og ikke tykkere enn 60 cm.

Gravminnet til en urnegrav skal ikke være høyere enn 80 cm, ikke bredere enn 75 cm, og ikke tykkere enn 60 cm.

Fundamentet skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan veltes. Gravminnet skal også boltes til fundamentet med 2 syrefaste bolter med en dimensjon på minimum 12 mm tykkelse, og 15 cm lengde.

Når en gravplass skal slettes, må kirkevergen ha en skriftlig bekreftelse fra fester om dette. Det er fester som er ansvarlig for eventuelle kostnader for en slik sletting.

Festetid
Ved reservasjon av en tilleggsgrav for kiste, er festetiden 10 år. For øvrig vises det til kirkegårdsvedtektene § 2.

Gravlegat
Kirkevergens kontor kontaktes for inngåelse av avtale og overføring av penger. Kirkevergen får da ansvar for utplanting på forsommeren (like over 17. mai). Deretter blir det satt på sommerblomster. Det blir gjødslet, luket, vannet og kantklippet gjennom hele sommeren frem til høsten. På høsten ryddes plantefeltet for sommerblomster og det blir satt på lyngplante. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"