Gravferd - hva er det?

Gravferd – et kristent og kirkelig ritual, og de nærmestes avskjed med sine kjære. Et tema som de fleste før eller senere møter, er døden og hvordan man skal og kan ivareta det som skjer knyttet til å ta avskjed. Mange opplever at de må ta stilling til en rekke ulike sider ved gravferd som de ikke har gjort før.

Gravferden har lang historie. Måten gravferder skjer på i dag kan forstås i lys av de siste hundre års historie og hvordan lovverket vårt er satt sammen. Lenkene under sier med om gravferden fra flere ulike vinkler.