Sakspapir, innstillinger og vedtak fra Kirkemøtet 2024

I april samles Kirkemøtet i Trondheim for å behandle 20 saker. Her kan du lese saksdokumentene og komiteenes innstillinger etter hvert som de foreligger.

Foto: Den norske kirke

Les protokoll fra Kirkemøtet 2024 her

Veiledning til deg som bruker pdf-versjonen av protokollen:

  • Alle sakstitler er lenket til den publiserte saken på kirken.no.
  • Alle saksdokumenter er lenket til vedleggene tilhørende den enkelte sak på kirken.no
  • Ønsker du å se flere foto fra Kirkemøtet 2024? Bilder til fri redaksjonell bruk.
    Alle bildene i denne mappen krediteres Foto: Den norske kirke. 

KM 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

KM 2/24 Kontrollutvalgets rapportering på oppfølging av Kirkemøtets vedtak

KM 2.1/24 Internrevisors rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak

KM 3/24 Valg

KM 3.1/24 Valg av dirigentskap for møtet

KM 3.2/24 Valg av tellekorps

KM 3.3/24 Valg av Kirkemøtets komiteer 2024-2027

KM 3.4/24 Valg av komiteledere og -nestledere 2024-2025

KM 3.5/24 Valg av Den norske kirkes klagenemnd 2024-2028

KM 3.6/24 Valg av Kirkemøtets valgkomite 2024-2028

KM 3.7/24 Valg av protokollkomite 2024–2027

KM 3.8/24 Valg av Kirkerådet 2024-2028

KM 3.8.1/24 Kandidatpresentasjon - Harald Hegstad

KM 3.8.2/24 Kandidatpresentasjon - Gard Sandaker-Nielsen

KM 3.8.3/24 CV - Harald Hegstad

KM 3.8.4/24 CV - Gard Sandaker-Nielsen

KM 3.8.5/24 Innkomne kandidatpresentasjoner prester og leke kirkelig tilsatte

KM 3.9/24 Valg av Mellomkirkelig råd 2024-2028

KM 3.9.1/24 Kandidatpresentasjoner

KM 3.9.2/24 CV Kristine Sandmæl

KM 3.10/24 Valg av Samisk kirkeråd 2024-2028

➜ Saksgang, voteringer og Kirkemøtets vedtak i alle valgene hentet fra protokollen

KM 4/24 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet

KM 4.1/24 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2024

➜ Komitéens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 5/24 Kirkemøtets fordeling av midler 2025 og orientering om budsjett 2024

KM 5.1/24 Budsjett 2024

KM 5.2/24 Den norske kirke - årsregnskap 2023

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 6/24 Plan for kirkelig undervisning og læring

KM 6.1/24 Plan for kirkelig undervisning og læring

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 7/24 Organisasjonsutvikling - folkevalde, soknerådet og bispedømerådet

KM 7.1/24 Utredning - Demokratiets grunnlag og folkevalgtes rolle i Den norske kirke

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 8/24 Instruks for Kirkerådet

KM 8.1/24 Evaluering av kontrollordningene i Den norske kirke - rapport fra PwC

➜ Komiteens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 9/24 Ordning for askeonsdag

KM 9.1/24 Veiledning til ordning for askeonsdag - bokmål

KM 9.2/24 Rettleiing til ordning for oskeonsdag - nynorsk

➜ Komiteens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 10/24 Organisasjonsutvikling - strategi for fellesløsninger i Den norske kirke

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komiteens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 11/24 Oppfølging av internasjonale økumeniske generalforsamlinger

KM 11.1/24 Rapport fra KEKs generalforsamling 2023

KM 11.2/24 Rapport fra KVs generalforsamling 2022

KM 11.3/24 Rapport fra LVFs generalforsamling i Krakow 2023

Km 11.4/24 Strategi for den norske kyrkja 2022-2029

➜ Komitéens første innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 12/24 Sannhet og forsoning

KM 12.1/24 Utdrag fra Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komiteens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 13/24 Tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

KM 13.1/24 Høringsoppsummering tilskuddsforvaltning

KM 13.2/24 KM 09 19 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmeråd for tilskudd til prestetjeneste

KM 13.3/24 Rapport fra trosopplæringsutvalget

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komiteens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 14/24 Etiske retningslinjer for Kirkemøtet

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komiteens andre innstilling

➜ Komiteens tredje innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 15/24 Klagesaker på kirkebyggfeltet – forslag om overføring av myndighet fra Kirkerådet

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 16/24 Mandat og regler for Kirkemøtets kontrollfunksjoner

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 17/24 Regelverk vedtatt av Kirkemøtet – endring av formell status og tilhørende fjerning

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 18/24 Uttalelse

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

Les uttalelsen på norsk og samiske språk her

KM 19/24 Orienteringssaker

KM 19.1/24 Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2023

KM 19.2/24 Døvekirkens årsmelding 2023

KM 19.3/24 Utredning - Kirkens muligheter og utfordringer

KM 19.4/24 Årsrapport 2023 fra Bispemøtet

KM 19.5/24 Utfordringsbildet 2024 for Den norske kirke

KM 20/24 Møtegodtgjørelse under Kirkemøtet for avtroppende medlemmer av Kirkerådet

➜ Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"