Om Kirkemøtet

Kirkemøtet samles til et seks dagers møte hvert år i Trondheim. Kirkemøtet har 116 medlemmer og er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke.

Kirkemøtet er det øverste demokratiske organet i Den norske kirke. Foto: Den norske kirke

Når er Kirkemøtet?

Kirkemøtet samles en gang i året. Dato for Kirkemøtet de neste årene:

 • Kirkemøtet 2023: 4. – 8. august - Scandic Hotel Nidelven, Trondheim
 • Kirkemøtet 2024: 10. – 15. april
 • Kirkemøtet 2025: 23. – 28. april

Hva er Kirkemøtet i Den norske kirke?

Kirkemøtet er det øverste demokratiske, representative organ i Den norske kirke. Enkelte beskriver Kirkemøtet som Den norske kirkes "storting".

Kirkemøtet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på saker av felles kirkelig karakter og ellers på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet innen Den norske kirke.

Kirkemøtet skal verne og fremme samisk kirkeliv og ivareta Den norske kirkes internasjonale og økumeniske oppgaver. (Fra kirkeordningen § 28)

Kirkemøtet som består av medlemmene i de elleve bispedømmerådene, har 116 medlemmer. Kirkemøtet samles ordinært en gang i året.

Hva er Kirkemøtets oppgaver?

Kirkemøtet har en rekke oppgaver etter trossamfunnsloven § 12 og kirkeordningen § 28.

 • gir uttalelse i saker om viktige endringer i lover på det kirkelige område,
 • fastsetter retningsgivende planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk og for økumenisk virksomhet,
 • fastsetter kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for særskilte stillinger innen kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk,
 • gir regler om kirkens inventar og utstyr,
 • foreslår retningslinjer for kirkelig inndeling.

Det generelle mandatet for Kirkemøtet omfatter saker av felles kirkelig karakter og interesse, alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene og fremme av samarbeidet innen Den norske kirke.

Blant de uttrykkelige ansvarsområder for Kirkemøtet er uttalelse i saker om vesentlige endringer i bestemmelsene i kapittel 3 i trossamfunnsloven, planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni og kirkemusikk og forslag til retningslinjer for soknereguleringer.

Kirkemøtet velger et Kirkeråd, som har ansvar for det forberedende og iverksettende arbeid og for øvrig leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger.

Hvem er Kirkemøtets medlemmer?

Her finner du oversikten over de sittende medlemmene av Kirkemøtet.

Slik er fordelingen av medlemmene:

 • 77 leke medlemmer er valgt ved direkte valg
 • 22 representanter for prester og leke kirkelig tilsatte (valgt av henholdsvis prestene i bispedømmet og de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet)
 • 12 biskoper
 • 3 samiske representanter (en nordsamisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd, en lulesamisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd og en sørsamisk representant i Nidaros bispedømmeråd)
 • 1 representant fra Døvekirken (i Oslo bispedømmeråd)
 • 1 leder i Samisk kirkeråd
 • Tale og forslagsrett: 
  • Leder av Mellomkirkelig råd 
  • 4 representanter for Ungdommens kirkemøte
  • Én representant for hver av utdanningsinstitusjonene som tildeler graden cand.theol.

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør: 
Emil Engeset

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"