Møte i Bjørgvin bispedømeråd 2015 - 2019

Oversyn over protokoll, innkalling og sakspapir til møte i Bjørgvin bispedømeråd ut perioden til bispedømerådet 2015 - 2019.