Kremasjon

Kremasjon og kistegravlegging er likeverdige gravferdsformer. Moholt krematorium utfører kremasjoner for store deler av Midt-Norge. Krematoriet er livssynsnøytralt.

Kremasjon gir muligheter til gravlegging hvor som helst i byen - vanlig urnegravsted eller i ulike minnelunder. Kremasjonsprosenten i Trondheim er pr. i dag på 60 %.

Krematoriet ligger på Moholt kirkegård.

Den seremonielle siden av anlegget består av et tros- og livssynsnøytralt seremonirom som rommer 70 personer.

Anleggets tekniske del består av to parallelle ovnslinjer og har en kapasitet på 2000 kremasjoner pr.år.