Gravferd

Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av relativt kort tid, forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål - valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted.

Vanligvis er det et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske vedrørende seremonien.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for å tilrettelegge seremonilokalet, skaffe kirketjener og organist.

Pårørende har også anledning til selv å ta seg av det praktiske vedrørende seremonien.