En verdig, meningsfull og trygg avskjed

Kirkelig fellesråd i Trondheim er gravferdsmyndighet for alle byens innbyggere, uavhengig av tros- og/eller livssynstilhørighet. Våre kirker, kapeller og seremonirom er gratis for innbyggere i kommunen.

En begravelse er en anledning til å si farvel, takke for livet som har vært og for å samles i sorgen.

Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av relativt kort tid, forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål; Valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted er blant disse. Under finner du informasjon som vi håper kan gjøre denne tunge prosessen litt enklere å planlegge. Vanligvis er det et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske vedrørende seremonien. Pårørende har også anledning til selv å ta seg av det praktiske vedrørende seremonien.