Konfirmasjon

Alle 14-åringer inviteres til å delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. I løpet av konfirmasjonstiden bestemmer ungdommen selv om hen ønsker konfirmasjon

For å bli konfirmert, må man være døpt. Dersom man ikke er døpt, kan man bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. I Den norske kirke er konfirmasjon en forbønnshandling som bekrefter løftene Gud ga ved dåpen.