Bryllup

Ekteskapsinngåelse er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. I kirka heter ekteskapsinngåelse vigsel, og det er presten som vier brudeparet.

Kirkemøtet vedtok i april 2016 at det skulle utarbeides en liturgi for vigsel av likekjønnede par. Denne liturgien skal kunne brukes av alle par. Den nye liturgien ble vedtatt av Kirkemøtet i januar 2017.

Vi ønsker alle par velkommen til vielse i kirkene våre. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka. Det er heller ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni med bare forlovere og brudepar til stede.