Gravplass- og byggprosjekter

Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kirker og kapeller i Trondheim. Dette med unntak av Nidaros domkirke som forvaltes av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Fellesrådet har også ansvar for planlegging og gjennomføring av rehabiliteringer av alle kirkebygg samt utvidelser av og nyanlegg av kirkegårder innen kommunen.

Kirkene, kapellene og kirkegårdene er viktige symboler og landemerker i lokalmiljøet.

Blant kirkebyggene finner vi mange av de eldste stående bygg i landet. Disse er gjennom århundrene reist av stedets folk, alltid bygget med omtanke og stolthet. Som regel fikk kirkebyggene en sentral plassering og ble utstyrt med det beste man kunne fremskaffe av samtidens arkitektur, håndverk og kunst.