Fellesrådet, info, protokoller og reglementer

Fellesrådet er Lindesnes kirkelige fellesråds høyeste organ. Fellesrådet er satt sammen av to representanter for hvert av menighetsrådene i de fire sokn i Lindesnes kommune: Mandal sokn, Holum sokn, Marnardal sokn og Lindesnes sokn. Kommunestyret oppnevner en kommunal representant, og biskopen i Agder og Telemark oppnevner en geistlig representant fra prestene. Kirkevergen er daglig leder for virksomheten og saksbehandler for rådet.

🔻 Sakspapirer og dokumenter nederst.

Fellesrådet 2023 – 2027

Navn Sokn Mobil E-post
Truls Glesne | leder Marnardal 915 71 777 truls.glesne@outlook.com
Einar Kristensen | nestleder Lindesnes 942 79 501 einarkristensen@gmail.com
Siren Rosseland Mandal 90777049 sirenrosseland@icloud.com
Øyvind Aas Mandal 99748399 aas.oeyvind@gmail.com
John Morten Varhaug Holum 470 25 327 j.m.varhaug@gmail.com
Jarl Andreas Valand Holum 911 96 637 jarl-andreas.valand@recgroup.no
Asborg Svindland Marnardal 97166324 asborgfuglestveit@gmail.com
Marry Kleiven Lindesnes 97652548 marrykl@online.no
Geir Ola Tveit prost- geistlig repr. 958 08 836 geir.ola.tveit@lyngdal.kirken.no
Oddbjørn Håland kommunal repr.   Oddbjorn.Haland@politiker-lindesnes.no
Øystein Ramstad kirkeverge/saksb. 907 97 670 or293@kirken.no
       
Vararepresentanter      
       
Svein Walvick Mandal (2. vara)) 91803379 sveinwalvick@hotmail.com
Øyvind Klungland Lund Mandal (1. vara) 916 18 572 oeyvind.k.lund@outlook.com
Egil Solås Holum (1.vara) 99159202 egil.solas@agdervent.no
Håkon Kolstad Varhaug Holum (2. vara) 94155438 hokon_holum@hotmail.no
Cecilie Møll Kaddan Marnardal (1. vara) 90766471 cecilie.moll.kaddan@gmail.com
Irene Spikkeland Marnardal (2. vara) 90184810 irene@trenett.no
Elisabeth Egeli Stensland Lindesnes 91765105 elisabethsikveland@hotmail.com
Edwin Gunnar Sandnes Lindesnes 90183777 edwin.g.sandnes@gmail.com
Eva Marie Jansvik,
sokneprest i Mandal
geistlig representant 980 81 075 ej788@kirken.no
Astrid Kolstad Varhaug kommunal vararepr.   astrid.kolstad.varhaug@politiker-lindesnes.no

 

Ansvar og oppgaver

Det er menighetsrådet som opptrer på vegne av soknet dersom ikke annet kommer tydelig frem i loven. I kirkeloven § 14 er det slått fast at menighetene gjennom fellesrådet skal samarbeide om visse oppgaver (innen kommunen). Dette gjelder:

 • Administrative og økonomiske oppgaver, koordinering av budsjettarbeidet på vegne av menighetene.
 • Mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I dette ligger det bl. a. å koordinere menighetenes planer og se dette i sammenheng med tilgjengelige ressurser.
 • Arbeidsgivaransvar (tilsettinger, ledelse, arbeidsmiljø, stillingsinnstruks etc.)
 • Fremme samarbeid mellom soknene og ivareta ansvaret soknene har overfor kommunen.

 

Fellesrådet legger til rette og hjelper med å organisere arbeidet i den lokale menighet på en best mulig måte. Fellesrådet har på mange områder fått fullmakt til å gjøre selvstendige vedtak på vegne av soknene. Fellesrådet vil utfordre soknene til samarbeid og kompromissløsninger. Fellesrådet vil videre være et viktig talerør for den felles strategien i menighetene (soknene), og for prioriteringer og økonomi overfor kommunen. 

Kirkeloven § 14 gir disse konkrete oppgavene til fellesrådet:

 • Bygging, drift og vedlikehold av kirker, kirkeinnventar og gravplasser. 
 • Framskaffing og drift av menighets- og prestekontor.
 • Framskaffing av lokale, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, samt tilrettelegging for funksjonshemmede.
 • Forvaltning av arbeidsgivaransvaret gjennom å 
  • opprette/nedlegge stillinger
  • tilsette/si opp arbeidstakere
  • ivareta partansvar (inngå og si opp tariffavtaler)
  • ledelse og arbeidsmiljø
  • utøve styringsrett over felles ressurser. 
 • Forvaltning av den felles økonomien
  • midler fra kommunen
  • midler/tilskudd fra staten
  • tilskudd frå bispedømerådet
  • midler som menighetsrådene overlater til fellesrådet
  • inntekter og formue knyttet til fond, gaver, arv mv til kirkebygg, stillinger osv. 
 • Administrativ hjelp for prosten når staten gir tilskudd til det.

En oppstilling av oppgaver fellesrådet skal ivareta, i tillegg til oppgavene nevnt i kirkelovens § 14:

 • Opprette og gi fullmakt til partssamensette utvalg, kl § 35
 • Gi fullmakt til menighetsråd (sokn), kl § 14
 • Vedta økonomireglement for menighetsråd
 • Vedta kirkegårdsvedtekter som skal godkjennes av bispedømerådet, kl § 21
 • Vedta planar for kirkelig virksomhet i kommunen, kl § 14
 • Tilsette kirkeverge og eventuelt andre medarbeidere, kl § 13
 • Vedta utleiesatser for kirker, kl § 20
 • Saksforberede avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av graver, som skal fastsetter av kommunen, kl § 21.

 

Reglement og retningslinjer

• Arbeidsreglement
• Permisjonsreglement
• Tilsettingsreglement
• Ordning for medbestemmelse
• Delegasjonsreglement
• Økønomireglement
• Lønnspolitiske retningslinjer
• Rutiner for varsling
• Utleiekontrakt for kirkene i Lindesnes
Utleiereglement kirker i Lindesnes pr. 2020

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Lindesnes kirkelige fellesråd

Lindesnes kirkelige fellesråd er samlokalisert med Mandal menighet ved Kirkesenteret i Mandal.

Lindesnes kirkelige fellesråd
Postboks 210
4503 Mandal

Besøksadresse:
Store Elvegate 33 
Inngang fra Gågata i Mandal

E-post: post.mandal@kirken.no
Telefon: 38 27 28 70

Telefon- og besøkstid:
Man-Fred kl 10:00 - 14:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"