Menigheter

Lindesnes kirkelige fellesråd består av følgende menigheter (sokn):