Musikken i Trefoldighetskirken

Trefoldighetskirken er en svært populær konsertkirke, og i løpet av året rommer kirken et stort publikum for interne og eksterne konsertopplevelser i det unike kirkerommet. Det kirkemusikalske livet i menigheten er i all hovedsak konsentrert rundt gudstjenesten. Vi har kor som deltar på alle gudstjenester hele året, bortsett fra i sommermånedene, og den anglikanske kirkemusikken står særlig i fokus.

Trefoldighetskirken er kjent for sine kveldsgudstjenester hvor korsang, orgelmusikk og valg av salmer rammer inn liturgien.

I kirkelig tradisjon har musikken alltid stått sterkt og vært en stor del av gudstjenesten. Velkommen til Trefoldighetskirkens gudstjenester og konserter!