Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Konfirmasjonstiden frem til konfirmasjonen er en tid for samtale og refleksjon rundt de store spørsmålene i livet.

Konfirmasjonstiden handler om å lære og å forstå litt mer, men like mye handler det om å oppleve, tenke, og samtale om viktige ting sammen. Konfirmantene er inne i en viktig fase av livet med mange tanker, følelser og muligheter. Alt dette er det rom for. Her i kirken hører vi til – med hele oss.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen.

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange ungdommer døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Er du ikke døpt, snakker vi sammen om dette og finner et tidspunkt for dåp.

Se informasjon på den enkelte menighets konfirmasjonssider for å finne mer informasjon om konfirmasjonstid, påmelding og tidspunkt for konfirmasjonsgudstjenestene.