Dåp

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Det er ingen aldersgrense for dåp.

I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Nedenfor finner du mer informasjon om dåp og mulighet for å registrere ønske om dåpsdato. Etter at du har meldt inn ønske om dåpsdato, får du en bekreftelse.