Om

Drammen kirkelige fellesråd er et valgt organ representert med en valgt person fra hver av de ti menighetsrådene, en valgt representant fra kommunen samt prosten i Drammen. Fellesrådet har ansvar for blant annet følgende oppgaver: Drift og vedlikehold av kirker, drift og forvaltning av gravlund og arbeidsgiver. Kirkevergen er daglig leder av fellesrådets virksomhet. Kirkevergen og felles kirkekontor holder til i Albums gate 8 nedenfor Bragernes kirke.