Våre gudstjenester

Det feires 72 gudstjenester i Bogafjell kirke i løpet av et år.

Gå inn på Kalender for å se kommende Gudstjenester.

Vi feirer separerte gudstjenester for nattverd, dåp og trosopplæring. I tillegg feires det egne Livingstones- gudstjenester for tweens (10 – 13 år) og GreenHouse gudstjenester for ungdom (14 – 19 år).

Vi samles også til Refill 6 ganger i året. Dette er kveldsgudstjenester kl.19:30 med fokus på lovsang og undervisning med kveldsmat etterpå.

Jesus omgir hele gudstjenesten. Vi feirer gudstjeneste feires fordi Jesus sto opp fra de døde, og fordi han har lovet å møte oss. Jesus sier selv: «Der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem». Derfor er gudstjenesten et sted å finne styrke og fellesskap. Det er ikke korset som er symbolet på Jesu tilstedeværelse, men alteret, dit all deltagelse fokuseres mot. Herfra blir nådemidlene utgitt og Guds kjærlighet blir synlig. Det skjer gjennom dåpen, nattverden og forkynnelsen av Ordet.  Gudstjenesten er tro uttrykt i presens, et møte mellom himmel og jord her og nå. Samtidig er gudstjenesten et uttrykk for et framtidshåp, et speilbilde av den fest og glede som skal bryte ut når Jesus kommer igjen.

 

Temaserier

Bogafjell menighet følger temaserier både i gudstjenesten og i cellegruppene. Se neste gudstjeneste i vår kalender på første siden.

Våren 2023 skal vi følge undervisningen tilknyttet menighetsnettverket Agenda1. Dette er utviklet for å styrke cellegruppene i sin tilstedeværelse i bydelen, der Jesus er først på vår agenda. Cellegruppene følger et eget hefte som er tilknyttet opplegget. Det kan kjøpes for 50,- på menighetskontoret.

 

Søndagsskolen B.O.G

Barna har en sentral plass i Bogafjell menighet. De er ikke tilskuere, men fullverdige deltakere. Søndagsskolen B.O.G er tilknyttet Søndagsskolen Norge og samles hver gang det er gudstjeneste med dåp og nattverd. Før søndagsskolen deltar barna i kirkerommet under barnelovsangen og barneforkynnelsen. De gangene det ikke er søndagsskole, er det SAMMEN gudstjenester for alle generasjoner i kirkerommet.

Barna blir registrert med stempel ved ankomst til kirken. B.O.G har vi tre aldersinndelte grupper med aktiviteter tilrettelagt for hver gruppe:

B.O.G Oransje er babygruppen fra 0-2 år som kan være sammen med foresatt i lekerommet mellom kafeen og kirkesalen.

B.O.G Grønn er «Gulivergjengen» fra 3 – 6 år som samles i speilsalen i Åpen barnehage for eget opplegg.

B.O.G Blå er «Tårnagentene» fra 1. – 4.kl som samles i bydelssalen for eget opplegg.

Tweens (5.-8.kl.) samles for eget opplegg i ungdomssalen.

 

Mål Bevare barna i troen på Jesus og som en del av menighetsfelleskapet. Dette ønsker vi å være med på å gjøre ved at:

  • Barna får oppleve seg som verdifulle og fullverdige medlemmer i menigheten

  • Barna får en erfaring av tro og fellesskap som kan gjøre barna til naturlige vitner om Jesus i hverdagen

  • Barna får oppleve fellesskap, og får utvikle gode vennskap i et trygt miljø

 

Medlemskap er tilknyttet direkte til Søndagsskolen Norge. Det er frivillig, og kan betales her . Vi ønsker at flest mulig barn er medlemmer, for det er gjennom medlemskap vi får midler til dette arbeidet. Søndagsskolen Norge beregner frifondstøtte ut fra antall betalende medlemmer.