Bydelshuset benyttes av kirken, idrettslag og andre interesseorganisasjoner. Vi leier ut lokalene til lokalbefolkningen i Bogafjell bydel.

 

Hvilke lokaler kan du leie

Bydelssalen

- har plass til 105 personer rundt border til private selskap, minnesamvær, dåpsselskap, konferanser eller andre møter. Det er prosjektor, lerret og lydanlegg. Egen inngang og eget toalettområde med garderobe.

Kjøkken kan leies i tillegg til leie av bydelssalen. Kjøkkenet er godt utstyrt  med alt nødvendig dekketøy og ellers utstyrt som storkjøkken. Vi har strenge hygieneregler som må følges for dem som leier.

Menighetsbrakka er et eget hus bak kirken

- har plass til 50 personer . Den er ypperlig til barneselskap og andre selskaper. Det er  et enkelt kjøkken , men greit utstyrt.

 

Utleieregler for bydelssalen

Formål

Kirken skal være et møtested for lokalbefolkningen i Bogafjell og Figgjo bydeler.

Bydelssalen er et sted for kulturarrangement og miljøskapende aktivitet i bydelene.

Aktiviteter og arrangement kan ikke være i strid med kirkens grunnsyn.

Målgruppe

Foreninger og lag med lokal tilknytning 

Private arrangement

Bedriftsarrangement

Beskrivelse

Kirken leier ut bydelssalen med utstyr til lag , foreninger og andre brukergrupper.

Utleie kan skje til lag, organisasjoner og foreninger og lignende.

Driften er basert på brukermedvirkning.

Arrangementene må være alkoholfrie/ rusfrie.

Pris for lokale lag og foreninger

Lokale lag og foreninger betaler ikke leie i bydelssalen, men betaler for eventuelt bruk av ekstra utstyr og for renhold eller vasker selv. Lokalet skal forlates i den stand det var da de kom. Dersom det blir nødvendig med renhold fordi leietaker ikke har gjort som avtalt, faktureres leietaker for det.

Priser for andre Private Kommersielle
Kirkerom (a + c) Ta kontakt 10.000
Bydelssal ink, kjøkken 6.500 (b) 6.500
Brakka 1000 2000
Brakka, kun kjøkken 500  

 

(a) Leie av kirkerommet krever 1 kirketjener eller andre som kjenner til kirkens evakueringsplaner - som kan låse opp og stenge. For lyd, lys og bruk av presentasjons løsning utover enkelt oppsett, så kreves det min. 1 teknikker.

(b) For beboere med adresse i Bogafjell bydel, er prisen satt til Kr. 4.500

(c) Barnehager og skoler i Bogafjell leier gratis, men betaler for utvask Kr. 1.500


Pris: 1 Kirketjener pr. time Kr. 500 - 1 Teknikker pr. time Kr. 500


Andre opplysninger

Alle priser er er basert på at leietaker rydder og vasker selv. Dersom leietaker ønsker å betale for renhold, betales Kr. 1.500,-

Vi stiller ikke med duker, lys og dekor må medbringes. Vi har dekketøy om ønsket utlån fra Bogafjell menighet.

Ta kontakt med oss via: bogafjell.sandnes@kirken.no