GreenHouse

 

Bli medlem, det gir støtte til oss og våre aktiviteter for ungdom

 

GreenHouse er en ungdomsklubb for ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Vi møtes fredager i oddetallsuker fra Kl. 19-23. Kvelden starter med et møte nede i kirkerommet, og fra Kl. 20 er det ungdomskafe oppe i ungdomssalen med kiosk (med varm mat), aktiviteter, chill og spill.

 

6 Januar 2023
20 Januar 2023
3 Februar 2023
17 Februar 2023
17 Mars / ACT celebration 2023
31 Mars / GreenHouse Relax 2023
14 April 2023
12 Mai 2023
9 Juni 2023

 

Følg oss på Instagram og Snapchat for å se hva som skjer neste GreenHouse-fredag😊

 

GreenHouse GT

Gudstjeneste av og for ungdommer. Vi møtes til kafegudstjeneste oppe i ungdomssalen og det serveres kirkekakao underveis i gudstjenesten.

8. januar 11:00
5. februar 11:00
15. april (en lørdag) FollowMeet i Riska kirke Kl. 18:00
14. mai

 

GreenHouse Weekend

11.-13.august på Nordlys, Alsvik. Påmelding

 

Følge oss i SoMe:
Instagram - @Bogafjellungdom
Snapchat - @Bogafjellkirke
TikTok - @bogafjellungdom
Facebook - @Bogafjellungdom

 

Ungdomsleder

I Bogafjell menighet er vi stolt av vårt konfirmanttilbud. En av grunnen til dette er de flott ungdomslederne våre. Som ungdomsleder i konfirmantarbeidet ACT er du med på å gi neste konfirmantkull det beste konfirmantåret de kan få.

Ungdomsledere i ACT blir en del av ungdomsledernettverket Followme. Dette er et landsdekkende nettverk i regi av NMSU, hvor vi er knyttet opp mot andre menigheter i Den norske kirke i Sandnes og Jæren.

I vårt ledertreningsprogram er det to ledernivå, mellomleder og hjelpeleder. Les mer om de ulike nivåene under. Påmelding til neste års ledertreningsprogram er nå åpen.

Artikkelsnarveger