GreenHouse

 

Bli medlem, det gir støtte til oss og våre aktiviteter for ungdom

 

GreenHouse er en ungdomsklubb for ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Vi møtes fredager i oddetallsuker fra Kl. 19-23. Kvelden starter med et møte nede i kirkerommet, og fra Kl. 20 er det ungdomskafe oppe i ungdomssalen med kiosk (med varm mat), aktiviteter, chill og spill.

 

2023

Dato Aktivitet Tid
18. august  GreenHouse 19:00 - KICKOFF
1. september GreenHouse 19:00
15. september GreenHouse 19:00
17. september GreenHouse Gudstjeneste 11:00
29. september GreenHouse 19:00
27. oktober GreenHouse 19:00
29. oktober GreenHouse Gudstjeneste 11:00
10. november  GreenHouse 19:00
24. november  GreenHouse 19:00
8. desember GreenHouse 19:00
10. desember GreenHouse Gudstjeneste 11:00 - etterpå drar vi ut for å dele blomster

2024

Dato Aktivitet Tid
5. Januar GreenHouse     19:00
     
2. februar  GreenHouse   19:00
16. februar GreenHouse   19:00
18. februar    GreenHouse Gudstjeneste 11:00
15. februar GreenHouse
(ACT-Celebration sammen med konfirmantene)
19:00
12. april GreenHouse 19:00
14. april GreenHouse Gudstjeneste 11:00
3. mai GreenHouse 19:00
24. mai GreenHouse 19:00
26. mai GreenHouse Gudstjeneste 11:00
7. Juni  GreenHouse
(Sommeravslutning)
19:00

 

Følg oss på Instagram og Snapchat for å se hva som skjer neste GreenHouse-fredag😊

 

GreenHouse GT

Gudstjeneste av og for ungdommer. Vi møtes til kafegudstjeneste oppe i ungdomssalen og det serveres kirkekakao underveis i gudstjenesten.

18. august 2023 KICKOFF

 

GreenHouse Weekend

Mer informasjon om 2024 kommer.

 

Følge oss i SoMe:
Instagram - @Bogafjellungdom
Snapchat - @Bogafjellkirke
TikTok - @bogafjellungdom
Facebook - @Bogafjellungdom

 

Ungdomsleder

I Bogafjell menighet er vi stolt av vårt konfirmanttilbud. En av grunnen til dette er de flott ungdomslederne våre. Som ungdomsleder i konfirmantarbeidet ACT er du med på å gi neste konfirmantkull det beste konfirmantåret de kan få.

Ungdomsledere i ACT blir en del av ungdomsledernettverket Followme. Dette er et landsdekkende nettverk i regi av NMSU, hvor vi er knyttet opp mot andre menigheter i Den norske kirke i Sandnes og Jæren.

I vårt ledertreningsprogram er det to ledernivå, mellomleder og hjelpeleder. Les mer om de ulike nivåene under. Påmelding til neste års ledertreningsprogram er nå åpen.

Ungdomsgrupper

En cellegruppe for deg som går på ungdomskolen. Sosialt, mat, bibel og prat rundt bordet.

Vi møtes i ungdomssalen 14:30 til 16:00.

Datoer: 1.11   15.11   29.11   13.12

Bli med!

Støttegruppe - en hjelp i sorgen

For barn og ungdom fra 4. – 10. klasse som har mistet foreldre eller søsken i dødsfall. Les mer på følgende side.

 

Artikkelsnarveger