Hvem vinner kulturprisen 2024?

Hvert år deler BKF ut flere priser. I år har vi fire gode kandidater til den gjeve kulturprisen til BKF; to kantorer, et kor eller en frivillig ildsjel. Se hvem de nominerte er! Prisene blir delt ut i slutten av august.

Hvem vinner kulturprisen for 2024? Her er tidligere vinnere: kantor Olav Arne Steinkopf i Arna kyrkjelyd, kantor i Løvstakksiden og klokkenist Mariko Takei Myksvoll (2022), og domkantor og festivalsjef for Bergen kirkeautunnale Kjetil Almenning (2023).

Nominerte til kulturprisen 2024 

Intensjonen med prisen er å løfte frem og anerkjenne kulturaktivitet i kirken – og å inspirere til innovativt og aktivt kulturarbeid i menighetene i Bergen. Målgruppen for prisen er Den norske kirke i Bergen – det er menigheter, grupper i menigheten og/eller enhver som skaper kulturaktivitet i menigheten. 

Kulturaktiviteten må 

  • Være forankret i menigheten 
  • Fremme kirkens formål 
  • Stimulere menighetens virksomhet 
  • Bidra til godt omdømme for kirken 

Jury er fellesrådet, etter innstilling fra kulturutvalget, og prisen består av kr. 25.000. 

1. Brith Barsnes Bjordal - Olsvik kirke

Begrunnelse: 

Brith har i en årrekke vært en drivende kraft i Olsvik kirkes arbeid som frivillig innen musikk og formiddagstreff. Hun ledet lenge både barnekoret Shine, hadde babysangen, var med i komitéen for Kunst og Kulturuken. Hun er en drivende kraft i musikkutvalget og organiserte og ledet /leder formiddagstreff, er en av de faste gudstjenestemedhjelperne (tekstleser og medliturg), synger i tillegg ved alle dåpsgudstjenester (omtrent hver søndag) og har vært aktiv i Menighetsrådet fra lenge før 2010 da jeg kom inn.  

2. Kantor Jan Røshol

Begrunnelse:  

Vi ønsker å nominere kantor Jan Røshol til Kulturprisen for hans store innsats i Bergens musikk- og kulturliv. Ut fra kriteriene har vi mye å trekke frem.  

VÆRE FORANKRET I MENIGHETEN  

Jan er nå kantor i Laksevåg kirke, men har også vært i Åsane, Fana og litt i Salhus.  

Han var kantor i Åsane kirke i nesten 30 år. Der var han med å bygge opp Korskolen i Åsane kirke. Et stort arbeid med mange kor. Flere av de som var barn og ungdom den gang, er blant de som synger i solistgruppen til Jan den dag i dag. 

Da han jobbet i Fana kirke, etablerte han Fanasolistene. Siden den gruppen ikke har base i Fana lenger, heter den nå Solistkompaniet. Det gjenspeiler at de som er med, synger både solistisk og sammen.  

I tillegg til å inspirere til sang, er Jan flink til å se hva den enkelte kan bidra med. Mange korister har for eksempel fått prøve seg som dirigenter. 

Dette har vært engasjerende, og har gjort at koristene har fortsatt å være med i kirkens arbeid.  

FREMME KIRKENS FORMÅL  

Arbeidet han gjør er bra for lokalmiljøet. Mennesker som kommer til kirken skal møtes med vennlighet og kjenne seg velkommen, og det er noe Jan inspirerer til.  

Jan er god til å rekruttere og han gir utfordringer til solister i alle aldre. 

Han har diakonien med i alt han gjør.  

STIMULERE MENIGHETENS VIRKSOMHET  

I tillegg til store konserter vil vi trekke frem noen spesielle konserter.  

Jan har tatt initiativ til å holde Formiddagskonsert annenhver uke, med ulike sangere og musikere. Etter konsertene inviteres publikum til å bli igjen på kaffe og noe å bite i. 

I flere år har Jan satt i gang Fredskonserter i 8.-mai-uken. Konsertene er i forskjellige kirker rundt om i bydelene. Sangere fra Solistkompaniet er med på alle konsertene, og i tillegg inviteres lokale kor til å være med. Det er også appell fra lokale grupper som forteller om fred og frigjøring. 

Sommerkonsertene er også populære. De går både på formiddagstid og på kveldstid, sånn at alle skal kunne ha mulighet til å komme. 

Konsertene byr på musikk i mange sjangere.  

BIDRA TIL GODT OMDØMME FOR KIRKEN  

Med sitt store engasjement og gode humør er Jan en som lett kommer i kontakt med nye å samarbeide med. Både sangere, musikere og kollegaer. Dette bidrar til at kor rundt om i Bergen og omegn får treffes og synge sammen.  

Jan ivrer for å samarbeide med lag og organisasjoner både i og utenfor kirken. 

Dette viser seg godt i Kulturdagene, der han jobber for at kirken skal være synlig i bydelens kulturliv.  

 

3. Cantus

Begrunnelse:  

Cantus vart starta opp i 1998 som eit prosjektkor til innviing av kyrkja, og har sidan eksistert som eit fast kor, og teller no 30 medlemmer. Dette er eit blanda kor for vaksne som tilbyr musikkglede, utfordringar og avkopling. Aldersspennet varierer frå 30-70 år.  

Koret er ein aktiv del av kyrkjelyden og berikar kyrkjelyden sitt liv. Koret bidrar med konsertar, deltar jamnleg på gudstenester, arrangerer salmekveldar, samarbeider både med andre kor, musikkrefter i lokalmiljøet og med profesjonelle musikarar mm. Koret syng også jamleg for og med bebuarane på sjukeheimane i kyrkjelyden. 

Både på 1.juledag og 1.påskedag syng koret på høgtidsgudstenester i kyrkja. Saman med lokale musikarar løfter dette gudstenestene musikalsk. Og i ein tid med synkande antal gudstenestedeltakarar har dette vore med å bidrege til at fleire kjem på desse gudstenestene.  

Koret var sentrale i oppstarten av Jakobmesser i Skjold kyrkje. Jakobmesser er eit fast gudstenestekonsept fleire gongar i halvåret i Skjold kyrkje. Ved oppstart av messene arrangerer dei korseminar ei helg for å øve inn heile messa og medlemmer frå koret bidreg som forsongarar på messene. Jakobmessa er no ein fast del av kyrkjelyden sitt gudstenesteliv. 

Cantus ynskjer å gje songglede for medlemmene i koret. Eit mål er også å utvikle seg musikalsk, mellom anna gjennom å utforske repertoar av ulike sjangrar og å jobbe saman med ulike kor og musikkrefter. 

Repertoaret til koret er stort og variert. Koret gir song glede både for dei som er med i koret, men også for dei som høyrer på. 

Koret er velfungerande organisert i eit samarbeid mellom dirigent og styre. Kantor Guro Buder har vore dirigent for koret sidan 1999 og er ein inspirerande drivkraft.  

For mange er Cantus viktig sosialt møtepunkt og bidrar til tilhøyrsle i menigheten. 

Vi meiner at Cantus ville ha vore ein verdig vinnar av kulturprisen.  

 

4. Tonje Eriksen, kantor i Biskopshavn kirke og leder av Korskolen i Biskopshavn kirke

Begrunnelse: 

Siden hun begynte som kantor i Biskopshavn kirke i 2002 - for 24 år siden - har Tonje Eriksen jobbet iherdig og kreativt med kirkemusikalsk arbeid for barn og unge i menigheten. Med utgangspunkt i et eksisterende barnekor, opprettet hun Korskolen i Biskopshavn kirke, som er en del av trosopplæringstilbudet til Biskopshavn menighet. Korskolen består av Aspirantkor (1. & 2. trinn), Jentekor (3. - 6. trinn), Ungdomskor (fra 7. trinn) og guttekor (fra 1. trinn). Alle gruppene ledes av Tonje Eriksen. Alle som har jobbet med barn og unge, og med sang og musikk, vet hvor mye arbeid som går med til planlegging, instruksjon, logistikk, foreldrekontakt, oppfølging og, ikke minst, det å stadig være kreativ og nyskapende. At Korskolen i Biskopshavn kirke fremdeles står så sterkt etter nesten 25 år, er takket være Tonjes harde arbeid, klarsynte visjon, faglige tyngde og utrettelige innsats.  

Foruten at korene medvirker på gudstjenester og konserter, har Korskolen satt opp store forestillinger som "Må korsets tre slå rot" (2016), "Den vimsete engelen" (m/Veslemøy Fluge Berg, 2016), "Skal vi være venner?" (konsert m/Bjarte Leithaug, 2017), "Sankt Hallvard - en musikalsk fortelling" (2018), "Annie" (2018), "Sankta Sunniva - en musikal" (2019), "Noas ark" (2022) og, for noen få uker siden, påskeverket Pascha Iuvenalis skrevet av A. Brunvoll og O. J. Overøye. Korene opptrer ikke bare i og rundt Biskopshavn kirke, men har også deltatt på operaprosjekter med Opera Bergen, sunget på adventlystenning på Fløyen, sunget julesanger på Åsane senter, opptrådt for Bryggens venner og sunget i St. Kingakapellet i saltgruvene i Krakow - for å nevne noe. I tillegg til å få opplæring i salmer, liturgi og kirkeårets tekster og rytme, får kormedlemmene altså jevnlig helt unike musikk- og kulturopplevelser som gir dem minner for livet. Jeg har selv vært til stede på konsert med Korskolen i Biskopshavn og opplevd den gleden, vitaliteten og kvaliteten korene fremviser.  

Kantor Tonje Eriksen driver gjennom "Korskolen i Biskopshavn kirke" et formidabelt kirkemusikalsk arbeid som bygger menighet, skaper møteplasser for barn og unge, bidrar til synliggjøring av kirken både lokalt og nasjonalt, fremmer trosopplæring i menigheten og stimulerer barn og unge til å få et positivt og aktivt forhold til kirken. Tonjes arbeid er til inspirasjon for andre kantorer og et eksempel til etterfølgelse. Jeg mener hun er en meget god kandidat til å motta BKFs kulturpris 2023.  

 

Vinnerne avsløres 29. august

BKF deler ut fire priser hvert år. Hvem som vinner pionérprisen, frivillighetsprisen og prisen til årets frivillig, samt kulturprisen, blir avslørt på kick off for alle ansatte 29. august.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"