Og de nominerte er...

Hvert år deler BKF ut kulturprisen og Pionérprisen. Prisene blir delt ut 1. september. Les de innsendte nominasjonene her.

Og de nominerte er...

KANDIDATER KULTURPRISEN 2022

Intensjon med kulturprisen er å løfte frem og anerkjenne kulturaktivitet i kirken – og å inspirere til innovativt og aktivt kulturarbeid i menighetene i Bergen.

BKFs Kulturutvalg gir en begrunnet innstilling til fellesrådet som avgjør hvem som vinner prisen. Kirkevergen finner egnet tid og sted for bekjentgjøring av vinner og foretar utdeling av prisen som er på 25.000 kroner. Nominasjoner til kulturprisen 2022 gjelder for aktivitet i 2021.

De nominerte er:

1. Eirik Breivik Minde, barne- og ungdomskantor Domkirken menighet

Begrunnelse:
Nyskapende, inkluderende, troende.

2. Carsten Dyngeland, organist Bønes/Storetveit menighet

Begrunnelse:
Dyngeland har gjennom en mangeårig innsats som organist i Bønes vært en fleksibel allrounder og
entertainer på tvers av sjangere, instrumenter og høy- og lavkirkeligelighet. I tillegg utvikler han
syngespill for barnekor og musikere til bruk i menigheten.
Han nomineres spesielt for Tirsdagskonserten, som har blitt en møteplass i menigheten som trekker andre mennesker enn de som man ellers ser i menigheten. Dyngeland er med på tangenter og som kapellmester, men inviterer forskjellige amatører og semi-profesjonelle med seg.
Konseptet er så viktig for menigheten og går rett inn i menighetens verdier «Åpen, synlig og
tilstede».

Dyngeland har i flere år vært organist i Bønes og Storetveit, men er nå vikar i bl.a. Landås kirke.

3. Eirin Beate Åserud-Løvlid, Dirigent domkirken menighet

Begrunnelse: En utmerket dirigent og en inspirasjon for Bergen domkirke sine to jentekor; Bergen
domkirkes jentekor, fra 5. klasse og oppover og Domkirkespirene; fra 1-4. klasse. Til sammen har de
33 medlemmer. Korene ble startet i 2005 og er fremdeles meget aktive i menigheten. De deltar på
gudstjenester og har og deltatt utenlands. Til tross for pandemi klarte Eirin å gjennomføre 40
samlinger med utendørs øvelser. Korene er til stor glede for hele menigheten og Bergen by.

4. Mariko Takei Myksvoll, kantor Løvstakksiden menighet

Begrunnelse:
Mariko har over mange år vist trofasthet og engasjement for musikklivet både i Løvstakksiden
menighet, i Bergen, samt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun brenner for å gi folk musikalske
opplevelser, noe som vises gjennom hennes strålende innsats i den klassiske tradisjonen, både som
internasjonalt anerkjent konsertorganist og som en dyktig konsertarrangør i Bergens klassiske
musikkmiljø. Hun har gjort en kjempeinnsats i å løfte St.Markus kirke frem som en attraktiv
konsertarena, og har utviklet et givende samarbeid med Griegakademiet. Konsertene Mariko
arrangerer, blant annet de månedlige Afternoon Tea-conserts på lørdagene, trekker stadig et økende
antall publikummere fra flere ulike steder i byen, og gir hele Bergens befolkning et kulturtilbud som
er av høy kvalitet, og ofte gratis. På denne måten bidrar hun godt til omdømmebygging for kirken og
åpner kirkerommet også for mennesker som ikke identifiserer seg som kirkegjengere.
Hun legger ned en solid innsats i å rekruttere både unge og voksne til den klassiske musikken og er
en god ambassadør for kirken som arbeidsplass for musikere. Både Orgelklubben Ferdinand for barn
og Vogelseminaret for voksne bidrar til å økt interesse for orgelmusikk.
I tillegg til å være en meget dyktig kirke- og konsertmusiker på orgel og piano, har hun som en av få i
Norge tittelen klokkenist. Hun har privat kjøpt sitt eget øvingsklaviatur for klokkespill som står i St.
Markus kirke. Dette i tillegg til regelmessige klokkespillkonserter fra Johanneskirken bidrar til et økt
mangfold i kirkemusikken i Bergen.
Mariko drives av å gi mennesker gode musikalske opplevelser, og i tillegg til utstrakt
konsertvirksomhet, er hun trofast både som organist på gudstjenester og andakter på institusjoner i
menigheten. Hun har selv tatt initiativ til innsamling til flygel i St. Markus og er nå godt i gang med å
samle inn penger til restaurering av menighetens to orgler, i Solheim og St. Markus kirker. Hun bidrar
også til å stimulere amatørkultur i form av å arrangere blant annet prosjektkor, mindre konserter av
og for menigheten, samt følge opp amatørmusikere i menigheten både på klaver og andre
instrumenter.
Både menighetsrådet og menighetens øvrige har stor respekt for den fremragende innsatsen Mariko
gjør for å synliggjøre klassisk musikk av høy kvalitet i et område av byen som historisk sett har hatt et
begrenset kulturtilbud. Det er en glede å samarbeide med Mariko og hun bidrar med kunnskap og
engasjement både på små og store arrangementer. Det er ønskelig å hedre hennes innsats med
kulturprisen i år, både som takk for en fantastisk innsats over mange år, og som en oppmuntring til å
fortsette å spre musikalsk glede, kunnskap og engasjement også i mange år fremover.

5. Staben i Salhus kirke, Salhus menighet

Begrunnelse:
Staben i Salhus menighet har gjort et fremragende arbeid i samband med NRKs sendinger av
påskegudstjenestene fra Salhus kirke påsken 2022. Gudstjenestene ble mer enn vanlige
gudstjenester ved at et bredt spekter at kulturressurser ble trukket med i planlegging og
gjennomføring slik at gudstjenestene ble en rikere kulturopplevelse for de som fulgte disse via radio
og TV.
Det ble lagt vekt på å involvere mange fra menigheten som aktive deltakere slik at så mange som
mulig i menigheten skulle få eierskap til «prosjektet». Samtidig gav stabens gode samarbeid med
NRKs team menigheten stor frihet i utforming og opplegg under gudstjenestene.

6. Tonje Eriksen, kantor Biskopshavn menighet

Begrunnelse:
Siden hun begynte som kantor i Biskopshavn kirke i 2002 - for 20 år siden - har Tonje Eriksen jobbet
iherdig og kreativt med kirkemusikalsk arbeid for barn og unge i menigheten. Med utgangspunkt i et
eksisterende barnekor, opprettet hun Korskolen i Biskopshavn kirke, som er en del av
trosopplæringstilbudet til Biskopshavn menighet. Korskolen består av Aspirantkor (1. & 2. trinn),
Jentekor (3. - 6. trinn), Ungdomskor (fra 7. trinn) og guttekor (fra 1. trinn). Alle gruppene ledes av
Tonje Eriksen. Alle som har jobbet med barn og unge, og med sang og musikk, vet hvor mye arbeid
som går med til planlegging, instruksjon, logistikk, foreldrekontakt, oppfølging og, ikke minst, det å
stadig være kreativ og nyskapende. At Korskolen i Biskopshavn kirke fremdeles står så sterkt etter 20
år, er takket være Tonjes harde arbeid, klarsynte visjon, faglige tyngde og utrettelige innsats.
Foruten at korene medvirker på gudstjenester og konserter, har Korskolen satt opp store
forestillinger. Korene opptrer ikke bare i og rundt Biskopshavn kirke, men har også deltatt på operaprosjekter med Opera
Bergen, sunget på adventlystenning på Fløyen, sunget julesanger på Åsane senter, opptrådt for
Bryggens venner og sunget i St. Kingakapellet i saltgruvene i Krakow - for å nevne noe. I tillegg til å få
opplæring i salmer, liturgi og kirkeårets tekster og rytme, får kormedlemmene altså jevnlig helt unike
musikk- og kulturopplevelser som gir dem minner for livet. 
Kantor Tonje Eriksen driver gjennom "Korskolen i Biskopshavn kirke" et formidabelt kirkemusikalsk
arbeid som bygger menighet, skaper møteplasser for barn og unge, bidrar til synliggjøring av kirken
både lokalt og nasjonalt, fremmer trosopplæring i menigheten og stimulerer barn og unge til å få et
positivt og aktivt forhold til kirken. Tonjes arbeid er til inspirasjon for andre kantorer og et eksempel
til etterfølgelse.

Begrunnelsene er noe forkortet. De kan leses i sin helhet i innkallingen til fellesrådet fra side 71  

KANDIDATER PIONÉRPRISEN 2022

Intensjonen med prisen er å skape fokus og inspirasjon til nyskapende arbeid i kirken i Bergen. Prisen tildeles menigheter som på en særlig måte har bidratt til nyskapende arbeid i kirken i Bergen. Det legges særlig vekt på

  • at nyvinningen er prøvd ut med suksess
  • at nyvinningen bidrar til å nå kirkens mål
  • at nyvinningen er bærekraftig over tid
  • at nyvinningen bidrar til godt omdømme for kirken
  • at erfaringene kan deles med andre i kirken

Fellesrådet er jury. Etter innstilling fra arbeidsutvalget, avgjør fellesrådet hvem som er vinner av prisen. Prisen på 25.000 kroner går til den lokale menigheten, i tillegg til diplom, heder og ære.

Det er nominert to kandidater til pionérprisen 2022

1. Eidsvåg menighet for E – sport gruppe for konfirmanter.

Lina Talhaug og Aage Mjeldheim i Eidsvåg menighet er nominert for å ha startet opp E-sport-arbeid
for konfirmanter i 2021/22. Det ble arrangert flere LAN parties og konfirmantene har møttes for å spille dataspill.

I begrunnelsen står det blant annet at "mange konfirmanter har likt dette og vi når en målgruppe som ellers kan være vanskelig å nå i kirken. Flere ønsker at det fortsetter etter konfirmasjonen også."

2. Bergen domkirke menighet ved kantor Kjetil Almenning for Bergen kirkeautunnale.

Bergen Kirkeautunnale - en årlig festival for kirkemusikk og
nyskapende kirkekultur har nå blitt arrangert i ti år, med Almenning som leder.

I begrunnelsen for nominasjonen står blant annet dette:

"Med ytterst få ressurser har han klart å skape en mangfoldig festival som
rommer alt fra bildende kunst, til teater, utstillinger og musikk innenfor mange musikalske og
kunstneriske genrer. Hans samarbeidsevner og gjennomføringsevne gjør at han rekrutterer dyktige
samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom arbeidet har han klart å gjøre kirken i Bergen relevant og synlig i kulturbyen Bergen.
Som kollega må jeg også si at han er utrolig gøy og inspirerende å samarbeide med!"

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"