Likestilling, inkludering og mangfold

Denne siden er under oppdatering.                                                                                                                    Kirkens fellesskap preges av livsglede, hvor Guds kjærlighet samler oss og hvor mangfoldet blant medlemmene verdsettes. Alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme likeverd og ukrenkelige verdi.

Likestilling, inkludering og mangfold

Den norske kirke har rom for alle og bruk for alle. Verdigrunnlaget som ligger til grunn for kirkens arbeid med likestilling, inkludering og mangfold kan oppsummeres i fem punkt:

  • Alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme likeverd og ukrenkelige verdi
  • Enhver har rett til å definere sin egen identitet, erfare frihet og bruke sine evner, så fremt det ikke fratar andre de samme muligheter
  • Menneskerettighetene, norsk lov og bærekraftsmålene legges til grunn for arbeidet
  • Noen enkeltpersoner og grupper trenger et særlig vern og positiv diskriminering for å få sine rettigheter ivaretatt og realisert sitt potensiale
  • Likestilling og mangfold krever endring for å oppnå rettferdighet

 

Planer for arbeidet 

I september 2021 vedtok Kirkerådet et forventningsdokument og handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold. Forventingsdokumentet uttrykker Den norske kirkes overordnede verdier og målsetninger og gjelder for ansatte, folkevalgte og frivillige på alle plan i kirken.

→ Last ned forventningsdokument for likestilling, inkludering og mangfold

Dokumentet følger samme struktur som strategiplanen, ved at den er tredelt. Første del omhandler kirken som fellesskap, andre del kirkens samfunnsoppdrag, og siste del dreier seg om kirken som organisasjon og arbeidsgiver.

Handlingsplanen er den konkrete oppfølgingen av forventningsdokumentet.

→ Last ned handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

Handlingsplanen har et utgangspunkt i et arbeidsgiverperspektiv i rettssubjektet Den norske kirke, og har samtidig en relevans for alle nivåer i kirken. Planen er ment å være dynamisk og rullerende og omfatte alle diskrimineringsområdene. Den skal revideres årlig. 

Kirkerådet har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Den norske kirke som helhet. Hvert bispedømme, fellesråd og menighetsråd er oppfordret til å lage lokale handlingsplaner for oppfølging av arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold.

Last ned mal for lokal handlingsplan (pdf)

Fra 2020 skal Den norske kirke rapportere på Aktivitet- og rapporteringsplikten (ARP) til Bufdir. Sammen med arbeidslivsundersøkelser og andre midler skal dette brukes i kirkens systematiske arbeid for likestilling, inkludering og mangfold. 

 

Organisering av arbeidet

Den norske kirke har rom for alle og bruk for alle. Likestilling, inkludering og mangfold er et viktig arbeid på alle nivå i kirken. 

Nasjonal koordineringsgruppe

Den norske kirke har en nasjonal koordineringsgruppe for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold. Koordineringsgruppen er partssammensatt og har som hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet. 

→ Se koordineringsgruppens medlemmer, møteplan og referater

Den nasjonale koordineringsgruppen arbeider ut i fra undersøkelse blant kvinnelige prester, undersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet og medarbeiderundersøkelsen 2021 der alle kirkeansatte svarte

Utvalg og initiativ i arbeidet

LHBT-utvalget

Samisk kirkeliv

Arbeid blant kristne migranter

Kirkelig fagforum for likestilling av mennesker med funksjonshemming

 

Har du innspill til arbeidet? 

Hvis du er en organisasjon, ansatt i kirken eller del av en menighet og har en ide om hvordan kirken kan jobbe med inkludeing, mangfold og likestilling - send epost til HR-rådgiver Marte Bostrøm mb829@kirken.no.

 

Se opptak fra LIM-fagdag 21. april 2023 her:

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"