Medarbeiderundersøkelsen blant kvinnelige prester

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinnelige prester er nå lagt fram, og her kan du lese rapporten. Her finner du også svar på noen spørsmål om undersøkelsen og resultatene.

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinnelige prester ble lagt frem 5. mai 2021, og du kan lese rapporten her. Nederst på siden kan du også finne rapportene per bispedømme.

 

Spørsmål og svar om undersøkelsen:

Når og hvordan ble undersøkelsen gjennomført?

Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll på oppdrag fra Kirkerådet før påske 2021. Alle kvinnelige prester ansatt i Den norske kirke fikk tilsendt en lenke på e-post til et spørreskjema. De fikk også en påminnelse om undersøkelsen ca. en uke etter at den første e-posten. 

Hvorfor ble denne undersøkelsen gjennomført nå?

Høsten 2020 slo Bispemøtet fast at det ikke er adgang for mannlige prester til å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kolleger. Ved å fastholde likestilling mellom kvinner og menn som kirkens offisielle syn også når det gjelder prestetjenesten, er spørsmålet om reservasjonsrett samtidig også rettslig avklart for Den norske kirkes del. Kirkerådet vedtok derfor å kartlegge arbeidsmiljøet til kvinnelige prester i Den norske kirke.

Det er snart 60 år siden den første kvinne ble ordinert som prest i Den norske kirke. Synet på kvinnelige prester har siden den gang vakt debatt. Også innad i kirken har det vært ulike teologiske syn på saken. Dette har f.eks. kommet til uttrykk gjennom at enkelte har reservert seg mot å samarbeide med kvinnelige kollegaer.

Norsk arbeidsmiljølov presiserer at arbeidsgiver har en plikt til å legge til rette for at arbeidstakers integritet og verdighet skal ivaretas gjennom arbeidet, og at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Som arbeidsgiver har Den norske kirke ansvar for å følge opp at ansatte tilbys et forsvarlig arbeidsmiljø.

Hvor mange har svart?

78 % av de som mottok undersøkelsen har svart, totalt 394 personer.

Hvorfor er undersøkelsen gjennomført bare blant kvinnelige prester?

Fordi det høsten 2020 kom fram flere personlige historier og rapporter om krevende arbeidsmiljø som følge av ulikt syn på kvinnelig prestetjeneste. Dette tydeliggjorde behovet for å gjøre en slik undersøkelse spesielt blant kvinnelige prester. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 utløser arbeidsgivers aktivitetsplikt når vi får kjennskap til slike historier om arbeidsmiljøet til våre ansatte.

Kan det ikke tenkes at også mannlige prester har opplevd uønskede hendelser?

Kirken gjennomfører ordinære medarbeiderundersøkelser annenhvert år. Disse skal fange opp ulike forhold rundt arbeidsmiljøet. Akkurat nå var det grunn til å fokusere ekstra på kvinnelige prester, fordi mange allerede har fortalt om uønskede hendelser og krevende kollegaforhold.

Har kirken nasjonalt arbeidet forebyggende mot slike hendelser og erfaringer som kvinnelige prester nå forteller om?

Den norske kirke er, som alle andre arbeidsgivere, omfattet av Likestillings- og diskrimineringsloven og dette arbeidet følges opp gjennom vår plan for likestilling, arbeid i arbeidsmiljøutvalg nasjonalt og regionalt med mer. 

Hvordan har kirken internt håndtert eventuelle uheldige opplevelser eller diskriminering fram til nå?

De fleste som har varslet om uønskede hendelser, opplever å ha fått støtte fra sine overordnede.

Men det er alt for mange som ikke kjenner til varslingsrutinene – eller som velger å ikke bruke dem for å si fra. Derfor vil vi sørge for at alle ansatte kjenner til varslingsprosedyrer og rutiner og det etableres et digitalt avviks- og varslingssystem for dette. Vi vil også oppfordre ansatte til å bruke dette verktøyet.

Hvordan har ledelsen i kirken arbeidet sammen med proster og kirkeverger når det gjelder likestilling og arbeidsmiljø?

Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljø i virksomheten. Prester arbeider lokalt sammen med ansatte hos annen arbeidsgiver/Fellesrådet. Det arbeides kontinuerlig med å etablere samarbeidsavtaler med fellesrådene om helse- miljø og sikkerhet for å sikre rutiner for et godt arbeidsmiljø.

Hva er «uønskede hendelser» som refereres i rapporten?

Det er ikke nærmere spesifisert. Det dreier seg antagelig om hendelser og opplevelser av ulik alvorlighetsgrad.

Forteller undersøkelsen at det er verre i kirken enn på andre arbeidsplasser? Er det grunn til å tro det? Hvilke grunner kunne det være?

Så langt vi vet er Den norske kirke den eneste organisasjonen som på denne måten har kartlagt arbeidsforholdene spesielt for kvinnelige ansatte og vi har ikke funnet noen organisasjoner det er naturlig å måle oss opp mot.

Hvordan følges undersøkelsen opp?

Rapporten viser at Den norske kirke raskt må sørge for at alle blir kjent med varslingskanalene som finnes. Videre opprettes nå en nasjonal koordineringsgruppe som skal følge opp rapporten. Gruppen skal ledes av preses Olav Fykse Tveit og kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

På kort sikt setter Kirkerådet i gang med et opplæringsprogram om diskrimineringslovgivningen for å bevisstgjøre alle ledere på sitt ansvar. I tillegg skal det etableres et digitalt varslings- og avvikssystem. På lengre sikt vil Kirkerådets møte i september behandle en sak om flere grep for å fremme likestilling, mangfold og inkludering i Den norske kirke.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"