Plan- og strategidokumenter

Kirkemøtet har vedtatt overordnede visjoner for Den norske kirke og planer for kirkens sentrale virksomhetsområder. Her er en oversikt over plandokumentene og hjelp til å planlegge ut fra identitet og visjon.