"Så vert dei ståande desse tre; tru, håp og kjærleik. Og størst av dei er kjærleiken"

Paulus’ første brev til korinterne 13,13.