Kyrkjene i Vestre Slidre

Vestre Slidre har 5 kyrkjer. Den eldste er Lomen stavkyrkje frå 1100-talet. Den største og mest brukte er Slidredomen frå 1200-talet. I tillegg til dei 5 kyrkjene har vi også to ruinar frå middelalderen som vi tek vare på. Nedanfor finn du presentasjon av dei alle, samt link til dei ulike sokneråda.